FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

2007. évi beszámoló

MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            1.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                                                01   Könyvviteli Mérleg                                     ezer ft         
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                               állományi érték                              
                                                                                            előző év       tárgyév                          
                             ESZKÖZÖK                                     
 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                                        0             0
 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                                        0             0
 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                                      800             0
 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                                       55149         42761
 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                                         0             0
 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                               0             0
 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                             55949         42761
 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)                    19595460      22627920
 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                               130179        220322
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                           115748         77214
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                        18860         19914
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)                    157767         16510
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                                0         10000
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                                0             0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                                   0             0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                            20018014      22971880
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                                      0             0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                             0             0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                                        3137          3381
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                                       0             0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                                    0             0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                                    0             0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                                 3137          3381
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                                      0             0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                                    0             0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                                 0             0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                                  0             0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.                     0             0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.                     0             0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                     20077100      23018022
31. 1.Anyagok (21,241)                                                                        0             0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                                     0             0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                          35763         42672
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                                  0             0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24                  4194          5036
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                                0             0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                                      39957         47708
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288                 41230         49940
39. 2.Adósok (281,2881)                                                                       0             0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                                        0             0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                          794           612
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981                   542           187
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő                     0             0
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                             0             0
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                                     0             0
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287                     0             0
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                             0             0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                                   42024         50552
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                                         0             0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)                         0             0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                                         0             0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                                   0             0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                                          0             0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                         19897          9571
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                          1890          1053
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                                  21787         10624
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                          164           274
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                            1473          6530
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                                      0             0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                                 0             0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                               1637          6804
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                       105405        115688
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                                  20182505      23133710
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            2.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                                                01   Könyvviteli Mérleg                                     ezer ft         
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                               állományi érték                              
                                                                                            előző év       tárgyév                          
                             FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                                  142180        142180
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                             19914870      22893769
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                               0             0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                        20057050      23035949
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                                  0             0
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                                     0             0
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                             0             0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                                      0             0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                          56750       -357489
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                            -43522        366780
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                             0             0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                                  13228          9291
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                                   0             0
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                                     0             0
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                               0             0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                               0             0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                                    0             0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                                      0             0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                                        0             0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                                   13228          9291
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                                   0             0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                            0             0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                               0             0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)                        0             0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                             0             0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                                         0             0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                                    0             0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                                    0             0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                            0             0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+                 90406         81386
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                           59944         81386
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                            30462             0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114                 13515             0
97.  - váltótartozások (444)                                                                  0             0
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                               0             0
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                                     13084             0
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                                  0             0
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                            0             0
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)                          0             0
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                                 0             0
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                                 0             0
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)                        0             0
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361                     0             0
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341                     0             0
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,                     0             0
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő                     0             0
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432                     0             0
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)                     0             0
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499                     0             0
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)                   431             0
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                                 0             0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                            103921         81386
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                                       7663          6404
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                               643           680
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                                0             0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)                           0             0
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                                    0             0
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                            0             0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                         8306          7084
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                           112227         88470
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                                  20182505      23133710
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            3.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
         02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése         ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Alapilletmények                                                      199404        233224        233224
 2. Illetménykiegészítések                                                48023         47965         47965
 3. Nyelvpótlék                                                            9886          8463          8463
 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok                                      11506         13003         13003
 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                            0             0             0
 6. Egyéb juttatás                                                            0             0             0
 7.   Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)            268819        302655        302655
 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása                     4475          5765          5765
 9.   Rendszeres személyi juttatások (07+08)                             273294        308420        308420
10. Jutalom (normatív)                                                    13736         13960         13960
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)                                          0             0             0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat              0             0             0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                0          2015          2015
14.   Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)             13736         15975         15975
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai               100           200           200
16.   Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                        13836         16175         16175
17. Keresetkiegészítés fedezete                                               0             0             0
18. Végkielégítés                                                             0         14839         14839
19. Jubileumi jutalom                                                      1832          2627          2627
20. Napidíj                                                                 850           803           803
21. Biztosítási díjak                                                      3000          2924          2924
22. Egyéb sajátos juttatások                                                765          1697          1697
23.   Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)              6447         22890         22890
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai                      0             0             0
25.   Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                         6447         22890         22890
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                                  3960          3023          3023
27. Üdülési hozzájárulás                                                      0             0             0
28. Közlekedési költségtérítés                                             1972          2262          2262
29. Étkezési hozzájárulás                                                 10580         12571         12571
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                                   2049          1467          1467
31.   Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)            18561         19323         19323
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései             634             0             0
33.   Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)             19195         19323         19323
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai              0           205           205
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                0             0             0
36.   Szociális jellegű juttatások (34+35)                                    0           205           205
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai                 0             0             0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai                  0             0             0
39.   Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)                    0             0             0
40.   Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)          38744         58393         58393
41.   Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)               734           200           200
42.   Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)                       39478         58593         58593
43. Állományba nem tartozók juttatásai                                     1440         20765         20765
44. Tartalékos állományúak juttatásai                                         0             0             0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai                   0             0             0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                              0             0             0
47. Egyéb sajátos juttatások                                                  0             0             0
48.   Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)                 0             0             0
49.   Külső személyi juttatások (43+48)                                    1440         20765         20765
50.   Személyi juttatások összesen (09+42+49)                            314212        387778        387778
51. Társadalombiztosítási járulék                                         89217        107147        106228
52. Munkaadói járulék                                                      9173         10865         10865
53. Egészségügyi hozzájárulás                                              2153          2696          2696
54. Táppénz hozzájárulás                                                      0           106           106
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre                    0             0             0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                                       0             0             0
57.   Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                          100543        120814        119895
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            4.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                     03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése           ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Élelmiszer beszerzés                                                      0             0             0
 2. Gyógyszerbeszerzés                                                       50           190           189
 3. Vegyszerbeszerzés                                                         0           620           618
 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                                      1550          2947          2947
 5. Könyv beszerzése                                                       1000           700           692
 6. Folyóirat beszerzése                                                      0          1726          1797
 7. Egyéb információhordozó beszerzése                                      500           500           524
 8. Tüzelőanyagok beszerzése                                                100          1596          1596
 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése                                        35000         37778         37778
10. Szakmai anyagok beszerzése                                            10000         25000         25088
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése                  3000         15147         15147
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                              1000          3123          3026
13. Egyéb anyagbeszerzés                                                   3000         14300         14225
14.   Készletbeszerzés (01+...+13)                                        55200        103627        103627
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                10000          9344          9344
16. Adatátviteli célú távközlési díjak                                      500          1535          1535
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      500          6419          6419
18.   Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                            11000         17298         17298
19. Vásárolt élelmezés                                                        0           166           166
20. Bérleti és lízing díjak                                                1000          2052          2052
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés                 0             0             0
22. Szállítási szolgáltatás                                                2500          7258          7258
23. Gázenergia-szolgáltatás díja                                           2000          4685          4685
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja                                      8000         17134         17134
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                                     50           131           131
26. Víz- és csatornadíjak                                                   150          1380          1380
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                    10000        282098        282098
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                22959        169646        169646
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre                0             0             0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre                0         11082         11082
31.   Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                            46659        495632        495632
32. Vásárolt közszolgáltatások                                            31800        436324        782554
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                            25000        202757        272002
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése                    0          2157          2157
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)                0             0             0
36.   Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                          25000        204914        274159
37. Belföldi kiküldetés                                                    5000         11495         11495
38. Külföldi kiküldetés                                                     200           298           298
39. Reprezentáció                                                          1000          1983          1983
40. Reklám és propaganda kiadások                                          2000          4118          4118
41.   Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)                8200         17894         17894
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                               4500         19335         19335
43. Egyéb dologi kiadások                                                  4500         11854         11854
44.   Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                          186859       1306878       1722353
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)                   0             0             0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés                        0             0             0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés                      0             0             0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés                   0             0             0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                           4307         25714         25714
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség              0             0             0
51. Egyéb befizetési kötelezettség                                            0           631           631
52.   Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)                      4307         26345         26345
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó                           0          1174          1174
54. Nemzetközi tagsági díjak                                                  0             0             0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések                                        20000         21728         21729
56.   Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                                 20000         22902         22903
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre                                    0             0             0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre                                    0             0             0
59.   Kamatkiadások  (57+58)                                                  0             0             0
60. Realizált árfolyamveszteségek                                             0             0             0
61.   Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                                  24307         49247         49248
62.   Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)                  211166       1356125       1771601
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            5.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
               04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás                                            
                      és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése               ezer ft                             
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás                      0             0             0
 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás                  0             0             0
 3.   Támogatások folyósítása összesen (01+02)                                0             0             0
 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek                  0          4159          1850
 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak              0             0             0
 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek              0             0             0
 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak               0             0             0
 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek              0             0             0
 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak               0             0             0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre               0             0             0
11.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)                    0          4159          1850
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek              0             0             0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak              0             0             0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek                0             0             0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak                  0             0             0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek              0             0             0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak                  0             0             0
18.   Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)                0             0             0
19.   Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                                0          4159          1850
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása                    0             0             0
21.   Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)              0          4159          1850
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                1000          1000          1000
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre               0             0             0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre               0             0             0
25.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)           1000          1000          1000
26. Családi támogatások                                                       0             0             0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások                      0             0             0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások                                0             0             0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások                            0             0             0
30.   Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)                0             0             0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                              0             0             0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai                      0             0             0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai                      0             0             0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai                         0             0             0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                                      0             0             0
36.   Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                              0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            6.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                    05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                                                      
                                                előirányzata és teljesítése                            ezer ft                              
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Ingatlanok felújítása                                                 15697         15318         13988
 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                           0             0             0
 3. Járművek felújítása                                                       0          2344          2344
 4. Tenyészállatok felújítása                                                 0             0             0
 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója             3140          3504          3267
 6.   Felújítás összesen (01+...+05)                                      18837         21166         19599
 7. Immateriális javak vásárlása                                              0          9837          9837
 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                       0        322576        322576
 9. Földterület vásárlása                                                     0        287085        264642
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                0         96920         96920
11. Járművek vásárlása, létesítése                                         8614         18614          8770
12. Tenyészállatok vásárlása                                                  0          1620          1620
13.   Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                          8614        736652        704365
14. Immateriális javak vásárlása                                              0             0             0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)                            0             0             0
16. Földterület vásárlása                                                     0             0             0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                0             0             0
18. Járművek vásárlása, létesítése                                            0             0             0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak                           0             0             0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre                   0             0             0
21.   Központi beruházási kiadások (14+...+20)                                0             0             0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak                         0             0             0
23.   Lakástámogatás (=22)                                                    0             0             0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése                                          0             0             0
25.   Lakásépítés (=24)                                                       0             0             0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                        0             0             0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója                        1723        119572         99667
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója                     0             0             0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója                                      0             0             0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója                     0             0             0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés                0             0             0
32.   Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)                     1723        119572         99667
33.   Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)                  10337        856224        804032
34. Részvények és részesedések vásárlása                                      0             0             0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása                                               0             0             0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                              0             0             0
37. Egyéb pénzügyi befektetések                                               0             0             0
38.   Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                              0             0             0
39.   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)               10337        856224        804032
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            7.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
        06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom                                    
           nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése             ezer ft             
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek                 0             0             0
 2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek                  0             0             0
 3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.              0             0             0
 4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül               0             0             0
 5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k              0             0             0
 6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.               0             0             0
 7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)                0             0             0
 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek                0             0             0
 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek              0             0             0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t                0             0             0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül               0             0             0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.               0             0             0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.                 0             0             0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)              0             0             0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)                       0             0             0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.                0             0             0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak              0             0             0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.              0             0             0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.                0             0             0
20. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)                     0             0             0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.               0             0             0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.              0             0             0
23. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)                0             0             0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak                         0             0             0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek              0             0             0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                              0             0             0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)              0             0             0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.               0             0             0
29. Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak                   0             0             0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.                0             0             0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.               0             0             0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)                    0             0             0
33. Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.              0             0             0
34. Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.               0             0             0
35. Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)              0             0             0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak                0             0             0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak                  0             0             0
38. Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek              0             0             0
39. Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                            0             0             0
40. Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)           1000          1000             0
41.   Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)                  1000          1000             0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek                      0             0             0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek                0             0             0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.                 0             0             0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül              0             0             0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek                  0             0             0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak                  0             0             0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)              0             0             0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek                 0             0             0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek               0             0             0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.                0             0             0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül                0             0             0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek                 0             0             0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak                 0             0             0
55.   Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)              0             0             0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)                    0             0             0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)           1000          1000             0
58. Tervezett maradvány, eredmény                                             0             0             0
59. Céltartalékok                                                             0             0             0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék                                              0             0             0
61. Kockázati tartalék                                                        0             0             0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                    0             0             0
63.   Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                               0             0             0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak                 0             0             0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek                0             0             0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak                  0             0             0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak                  0             0             0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek                 0             0             0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                                 0             0             0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek                  0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            8.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
        06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom                                    
           nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése             ezer ft             
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak                 0             0             0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                                     0             0             0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                                      0             0             0
74. Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása                           0             0             0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            0             0             0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           0             0             0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                                0             0             0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                                   0             0             0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása                           0             0             0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek                     0             0             0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak                                          0             0             0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                                 0             0             0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                                0             0             0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                               0             0             0
85.   Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                                  0             0             0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás                0             0             0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás                 0             0             0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás              0             0             0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás              0             0             0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás              0             0             0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás                0             0             0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)                     0             0             0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás                0             0             0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás                 0             0             0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás              0             0             0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás              0             0             0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás               0             0             0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.                0             0             0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)                 0             0             0
100.   Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)              0             0             0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás                  0             0             0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás                    0             0             0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás                 0             0             0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás                        0             0             0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)                   0             0             0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás                 0             0             0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás                   0             0             0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás                0             0             0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás                       0             0             0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)                0             0             0
111.   Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)               0             0             0
112. Függő kiadások                                                            0             0           110
113. Átfutó kiadások                                                           0             0          5057
114. Kiegyenlítő kiadások                                                      0             0             0
115.   Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)                       0             0          5167
116.     Összesen (57+63+85+100+111+115)                                    1000          1000          5167
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                            9.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                            07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése                          ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés Teljesítésből                   
                                                                            előirányzat                     háztart. bef.                   
 1. Igazgatási szolgáltatási díj                                              0             0             0             0
 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                      0             0             0             0
 3. Bírság bevétele                                                           0             0             0             0
 4.   Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)                  0             0             0             0
 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke                                 42600        119308        118929             0
 6. Szolgáltatások ellenértéke                                            14200         37835         37835             0
 7. Egyéb sajátos bevétel                                                  4260          2122          1071             0
 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                      0         17033         17033             0
 9. Bérleti és lízingdíj bevételek                                       225593        225593        220800             0
10. Intézményi ellátási díjak                                                 0             0             0             0
11. Alkalmazottak térítése                                                    0            81            81             0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                              0           796           796             0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                            0             0             0             0
14.   Egyéb saját bevétel (05+...+13)                                    286653        402768        396545             0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés                     11360         23170         23170             0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés                     0             0             0             0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                        21956         35734         35734             0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja                    0           381           381             0
19.   ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                        33316         59285         59285             0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.               0             0             0             0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség                      0             0             0             0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről                                  0             0             0             0
23.   Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                            0             0             0             0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól                          0          1500          1500             0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                            0             0             0             0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől                 0        284794         45099             0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                            65000         65000             0             0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből                      0             0         65371             0
29. Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.                    0             0             0             0
30.   Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)           65000        351294        111970             0
31.   Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)            384969        813347        567800             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           10.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                   08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése               ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Immateriális javak értékesítése                                           0             0             0
 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)                           0             0             0
 3. Termőföld értékesítése                                                    0             0             0
 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése                         0             0           310
 5. Járművek értékesítése                                                     0             0          1467
 6. Tenyészállatok értékesítése                                               0             0          2458
 7. Egyéb felhalmozási bevételek                                              0             0             0
 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése                                 0             0             0
 9.   Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08)              0             0          4235
10. Osztalék- és hozambevétel                                                 0             0             0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése              0             0             0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése                                            0             0             0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                           0             0             0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                                     0             0             0
15.   Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)                             0             0             0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól                      0             0             0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól                       0             0             0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől              0         52865         51941
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről                            0             0             0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből                    0             0             0
21.   Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)               0         52865         51941
22.   Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)                       0         52865         56176
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           11.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
      09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése      ezer ft                                     
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Működési költségvetés támogatása                                     271126        361152        361152
 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                               0        229427        229427
 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                              0             0             0
 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                                0             0             0
 5.   Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)                  271126        590579        590579
 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása                                   0             0             0
 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől                   0             0          5605
 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól                 0        895537       1266727
 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból                    0             0             0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból                0             0          2450
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől              0             0             0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól                0             0             0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek              0             0             0
14.   Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)                  0        895537       1274782
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől                  0             0          1419
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól                0        376217        605569
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból                0             0             0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól               0          2000          2000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től              0             0             0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól               0             0             0
21.   Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)               0        378217        608988
22.   Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                              0       1273754       1883770
23. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések                   0             0             0
24. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések                  0             0             0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                    0          3493          3493
26.   Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                               0          3493          3493
27.   Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)         271126       1867826       2477842
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           12.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
       10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli                                     
      bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése    ezer ft                                    
                                                                                                                                            
                M  e  g  n  e  v  e  z  é  s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől                   0             0             0
 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől               0             0             0
 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.              0             0             0
 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül              0             0             0
 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől               0             0             0
 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól               0             0             0
 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)                0             0             0
 8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől                0             0             0
 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől              0             0             0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.               0             0             0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül              0             0             0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől              0             0             0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól              0             0             0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)                0             0             0
15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)                  0             0             0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v                0             0             0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.                  0             0             0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v                  0             0             0
19. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.                0             0             0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)                    0             0             0
21. Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v                0             0             0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t                 0             0             0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)                   0             0             0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól                   0             0             0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től                  0             0             0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről                       0             0             0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)              0             0             0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.              0             0             0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.                  0             0             0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v                0             0             0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t                 0             0             0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)                0             0             0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v                0             0             0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs                0             0             0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)                 0             0             0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól                  0             0             0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től                 0             0             0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről                      0             0             0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)              0             0             0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)                       0             0             0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől                0             0             0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől                  0             0             0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.               0             0             0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül               0             0             0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől                0             0             0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól                0             0             0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)              1000          1000             0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől                   0             0             0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől                 0             0             0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.              0             0             0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül              0             0             0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől               0             0             0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól               0             0             0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)                0             0             0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)               1000          1000             0
56.   Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)                  1000          1000             0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele              0         13228         13228
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                             0             0             0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                    0             0             0
60.   Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                               0         13228         13228
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                0             0             0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól                 0             0             0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból                     0             0             0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól               0             0             0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból                    0             0             0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)                       0             0             0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől                 0             0             0
68. Hitelfelvétel más alaptól                                                 0             0             0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)                           0             0             0
70. Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                                       0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           13.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
       10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli                                     
      bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése    ezer ft                                    
                                                                                                                                            
                M  e  g  n  e  v  e  z  é  s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                            előirányzat                                                     
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése                                  0             0             0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                                   0             0             0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                        0             0             0
74. Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                               0             0             0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                                 0             0             0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása                         0             0             0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől                       0             0             0
78. Hitelfelvétel kormányoktól                                                0             0             0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                                     0             0             0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                                  0             0             0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                              0             0             0
82.   Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                               0             0             0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől                 0             0             0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól                0             0             0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól                   0             0             0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól                 0             0             0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől                0             0             0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól                 0             0             0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)                    0             0             0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől                   0             0             0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól                0             0             0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól               0             0             0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból               0             0             0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől               0             0             0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól               0             0             0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)                0             0             0
97.   Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)                 0             0             0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól                        0             0             0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól                          0             0             0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől               0             0             0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről                              0             0             0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)                   0             0             0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól                    0             0             0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól                      0             0             0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től                0             0             0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről                          0             0             0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)                 0             0             0
108.   Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)               0             0             0
109. Függő bevételek                                                           0             0         -1259
110. Átfutó bevételek                                                          0             0            37
111. Kiegyenlítő bevételek                                                     0             0             0
112.   Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)                      0             0         -1222
113.   Összesen (56+60+82+97+108+112)                                       1000         14228         12006
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           14.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                                                                                                                            
                                     21   Kiadások  tevékenységenként                                  ezer ft                              
                                                                       11011         12018         15217         20215        805915        923424      ÖSSZESEN
  1. Rendszeres személyi juttatások                                        0          4920          8307          6518          1653        287022        308420
  2. Nem rendszeres személyi juttatások                                    0           474           681           480           285         56673         58593
  3. Külső személyi juttatások                                             0             0             0             0            97         20668         20765
  4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                             0          5394          8988          6998          2035        364363        387778
  5. Munkaadókat terhelő járulékok                                         0          1673          2724          2204           662        112632        119895
  6. Dologi kiadások                                                    8225         50290          2032         79759          4741       1577306       1722353
  7. Egyéb folyó kiadások                                                 48           479           490          1638            33         46560         49248
  8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek              0             0             0             0             0          1850          1850
  9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak                0             0             0             0             0             0             0
 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek                 0             0             0             0             0             0             0
 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak                 0             0             0             0             0             0             0
 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.              0             0             0             0             0             0             0
 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak                0             0             0             0             0             0             0
 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)                           0             0             0             0             0          1850          1850
 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre                0             0             0             0             0             0             0
 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)                      0             0             0             0             0          1850          1850
 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek              0             0             0             0             0             0             0
 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak               0             0             0             0             0             0             0
 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek              0             0             0             0             0             0             0
 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak                 0             0             0             0             0             0             0
 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.                0             0             0             0             0             0             0
 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak               0             0             0             0             0             0             0
 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)                       0             0             0             0             0             0             0
 24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                              0             0             0             0             0          1850          1850
 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása                0             0             0             0             0             0             0
 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek                  0             0             0             0             0          1000          1000
 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                         0             0             0             0             0             0             0
 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak              0             0             0             0             0             0             0
 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.               0             0             0             0             0             0             0
 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.              0             0             0             0             0             0             0
 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)              0             0             0             0             0             0             0
 32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.                  0             0             0             0             0             0             0
 33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.               0             0             0             0             0             0             0
 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)                   0             0             0             0             0             0             0
 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének                 0             0             0             0             0             0             0
 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.                  0             0             0             0             0             0             0
 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek                      0             0             0             0             0             0             0
 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)                  0             0             0             0             0             0             0
 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)              0             0             0             0             0          1000          1000
 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.                 0             0             0             0             0             0             0
 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek              0             0             0             0             0             0             0
 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                                    0             0             0             0             0             0             0
 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel                  0             0             0             0             0             0             0
 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                                 0             0             0             0             0             0             0
 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)                  0             0             0             0             0             0             0
 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak                  0             0             0             0             0             0             0
 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.                 0             0             0             0             0             0             0
 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v                0             0             0             0             0             0             0
 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)                0             0             0             0             0             0             0
 50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.              0             0             0             0             0             0             0
 51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.                 0             0             0             0             0             0             0
 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)                0             0             0             0             0             0             0
 53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének                   0             0             0             0             0             0             0
 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek               0             0             0             0             0             0             0
 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek                          0             0             0             0             0             0             0
 56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)                     0             0             0             0             0             0             0
 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)               0             0             0             0             0             0             0
 58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)                 0             0             0             0             0          1000          1000
 59. Támogatások folyósítása összesen                                      0             0             0             0             0             0             0
 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás              0             0             0             0             0             0             0
 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        0             0             0             0             0             0             0
 62. Felújítás                                                             0         11060             0             0             0          8539         19599
 63. Intézményi beruházási kiadások                                        0         11221            50           335           453        692306        704365
 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása              0             0             0             0             0             0             0
 65. Beruházások ÁFÁ-ja                                                    0          1901             0            67            91         97608         99667
 66. Pénzügyi befektetések kiadásai                                        0             0             0             0             0             0             0
 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre               0             0             0             0             0             0             0
 68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre                           0             0             0             0             0             0             0
 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)               0             0             0             0             0             0             0
 70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)              8273         82018         14284         91001          8015       2902164       3105755
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           15.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                                                                                                                            
                                     21   Kiadások  tevékenységenként                                  ezer ft                              
                                                                       11011         12018         15217         20215        805915        923424      ÖSSZESEN
 71. Pénzforgalom nélküli kiadások                                         0             0             0             0             0             0             0
 72.   Költségvetési kiadások (70+71)                                   8273         82018         14284         91001          8015       2902164       3105755
 73. Finanszírozás kiadásai                                                0             0             0             0             0             0             0
 74.   Kiadások összesen (72+73)                                        8273         82018         14284         91001          8015       2902164       3105755
 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám              0             0             0             0             0            29            29
 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám              0             0             0             0             0            29            29
 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám              0             3             3             2             3            51            62
 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám              0             3             3             2             3            67            78
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           16.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                                                                                                                            
                                     22   Bevételek tevékenységenként                                  ezer ft                              
                                                                       11011         12018         15217         20215        805915        923424      ÖSSZESEN
  1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                           0             0             0             0             0             0             0
  2. Egyéb saját bevétel                                                 122         69782          6216         68547          3461        248417        396545
  3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                                      24          8662          1242         13709           461         35187         59285
  4. Hozam- és kamatbevételek                                              0             0             0             0             0             0             0
  5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                             0             0             0             0             0             0             0
  6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől                  0             0             0          3252             0          2353          5605
  7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól             2582         15185          7669         65990             0       1175301       1266727
  8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból                          0             0             0             0             0             0             0
  9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól                0             0             0             0             0          2450          2450
 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.               0             0             0             0             0             0             0
 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól               0             0             0             0             0             0             0
 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)                       2582         15185          7669         69242             0       1180104       1274782
 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel              0             0             0             0             0             0             0
 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)                  2582         15185          7669         69242             0       1180104       1274782
 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől               0             0             0             0             0          1419          1419
 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól                 0             0             0             0             0        605569        605569
 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból                     0             0             0             0             0             0             0
 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól                0             0             0             0             0          2000          2000
 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.              0             0             0             0             0             0             0
 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól              0             0             0             0             0             0             0
 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)                 0             0             0             0             0        608988        608988
 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                           2582         15185          7669         69242             0       1789092       1883770
 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel                       0             0             0             0             0          3493          3493
 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től                 0             0             0             0             0         45099         45099
 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                        0             0             0             0             0             0             0
 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól                      0             0             0             0             0          1500          1500
 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)              0             0             0             0             0         46599         46599
 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből               0             0             0             0             0         65371         65371
 29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől                0             0             0             0             0             0             0
 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól                         0             0             0             0             0             0             0
 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból                 0             0             0             0             0             0             0
 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)              0             0             0             0             0             0             0
 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)              0             0             0             0             0        111970        111970
 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről              0             0             0             0             0             0             0
 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től                 0             0             0             0             0         51941         51941
 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                    0             0             0             0             0             0             0
 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól                  0             0             0             0             0             0             0
 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól                 0             0             0             0             0             0             0
 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)                0             0             0             0             0         51941         51941
 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből               0             0             0             0             0             0             0
 41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől               0             0             0             0             0             0             0
 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól                     0             0             0             0             0             0             0
 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről                       0             0             0             0             0             0             0
 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)                 0             0             0             0             0             0             0
 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)               0             0             0             0             0         51941         51941
 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)                  0             0             0             0             0        163911        163911
 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                                 0          2302          4606          2302             0        581369        590579
 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása               0             0             0             0             0             0             0
 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések              0             0             0             0             0             0             0
 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei                0             0             0             0             0             0             0
 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                      0            40             0             0             0          4195          4235
 52. Pénzügyi befektetések bevételei                                       0             0             0             0             0             0             0
 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről                0             0             0             0             0             0             0
 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről                     0             0             0             0             0             0             0
 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)                  0             0             0             0             0             0             0
 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)              2728         95971         19733        153800          3922       2825664       3101818
 57. Pénzforgalom nélküli bevételek                                        0             0             0             0             0         13228         13228
 58. Költségvetési bevételek (56+57)                                    2728         95971         19733        153800          3922       2838892       3115046
 59. Finanszírozás bevételei                                               0             0             0             0             0             0             0
 60. Bevételek összesen (58+59)                                         2728         95971         19733        153800          3922       2838892       3115046
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           17.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                     23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése                       ezer ft
                                     Megnevezés                                       Eredeti    Előirányzat  változások  az  alábbi  hatáskörökben     Előirányzat    Módosított    Teljesítés
                                                                                előirányzat  Országgyűlés       Kormány   Felügyeleti    Intézményi    vált.össz.   előirányzat
 1. Személyi juttatások (02/50)                                                      314212             0         44661         11676         17229         73566        387778        387778
 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                                              100543             0         14284          3787          2200         20271        120814        119895
 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)                            211166             0             0         44792       1100167       1144959       1356125       1771601
 4. Kamatkiadások (03/59)                                                                 0             0             0             0             0             0             0             0
 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)                           0             0             0             0             0             0             0             0
 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                                         0             0             0             0          4159          4159          4159          1850
 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)                          0             0             0             0             0             0             0             0
 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)                                1000             0             0             0             0             0          1000          1000
 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)                          0             0             0             0             0             0             0             0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)                          0             0             0             0             0             0             0             0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                                                0             0             0             0             0             0             0             0
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                                              626921             0         58945         60255       1123755       1242955       1869876       2282124
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                                      10337             0             0        200253        645634        845887        856224        804032
14. Felújítás (05/06)                                                                 18837             0             0             0          2329          2329         21166         19599
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)                          0             0             0             0             0             0             0             0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                                           0             0             0             0             0             0             0             0
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)                              0             0             0             0             0             0             0             0
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)                               0             0             0             0             0             0             0             0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                                            0             0             0             0             0             0             0             0
20. Lakástámogatás (05/23)                                                                0             0             0             0             0             0             0             0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                                             0             0             0             0             0             0             0             0
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                                               29174             0             0        200253        647963        848216        877390        823631
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)                               0             0             0             0             0             0             0             0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                                              1000             0             0             0             0             0          1000             0
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)                               0             0             0             0             0             0             0             0
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)                                657095             0         58945        260508       1771718       2091171       2748266       3105755
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)                               0             0             0             0             0             0             0             0
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)                             0             0             0             0             0             0             0          5167
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                                   657095             0         58945        260508       1771718       2091171       2748266       3110922
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)                        384969             0             0             0       1323915       1323915       1708884       1842582
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                                      0             0             0             0        431082        431082        431082        665164
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)                                0             0             0             0          3493          3493          3493          3493
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)                         1000             0             0             0             0             0          1000             0
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)                         271126             0         58945        260508             0        319453        590579        590579
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                                          0             0             0             0         13228         13228         13228         13228
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                                   657095             0         58945        260508       1771718       2091171       2748266       3115046
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)                                0             0             0             0             0             0             0             0
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)                                   0             0             0             0             0             0             0         -1222
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                                 657095             0         58945        260508       1771718       2091171       2748266       3113824
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           18.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                     24  Pénzforgalom egyeztetése                        ezer ft                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                      Összeg                                                             
                                                                                                                                            
 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege             19897
 2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege                 0
 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege                0
 4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege                     0
 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)                   19897
 6.  Bevételek                                           (+)            3100596
 7.  Kiadások                                            (-)            3110922
 8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege              9571
 9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege                  0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege                  0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege                      0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)               9571
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           19.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                34  Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó
                    személyi juttatásai                                                                         ezer ft
                        Besorolási osztály                            Alap      Illetmény-         Nyelv-    Egyéb köt.   Egyéb felt.         Egyéb       13.havi    Rendszeres  Munkav.kapcs.      Létszám
                                                                 illetmények kiegészítések        pótlék  ill.pótlékok   függő pótl.      juttatás      juttatás szem.jutt.össz     juttatás            fő
120050      Főosztályvezető                            (52)             4770          1431             0          1192             0             0           821          7393           350             1
120060      Főosztályvezető-helyettes                  (53)             9315          2795           671          1397             0             0          2574         14178           770             2
120070      Osztályvezető                              (54)            16905          5072           574          1914             0             0          2553         24465          1020             5
1-2.pozicio:12 I.   besorolási osztály összesen         (56)           120409         36123          6969          6230             0             0         21513        169731          8043            45
1-2.pozicio:12   ebből: tanácsadók                      (57)             5166          1550             0             0             0             0           746          6716           200             1
1-2.pozicio:12 II.  besorolási osztály összesen         (58)            23969          2396           249          2270             0             0          3606         28884          2560            14
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen         (59)             1485           148             0             0             0             0           315          1633           134             1
Központi szervek köztisztviselői összesen              (68)           176853         47965          8463         13003             0             0         31382        246284         12877            68
830510-830570   Fizikai alkalmazott                    (146)            49508             0             0             0             0             0          4824         49508          2368            29
 888888      Közhasznú és közmunkát végző             (147)             6863             0             0             0             0             0           218          6863           730             7
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.:  (143+...+147) (148)            56371             0             0             0             0             0          5042         56371          3098            36
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)                 (153)            56371             0             0             0             0             0          5042         56371          3098            36
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)           233224         47965          8463         13003             0             0         36424        302655         15975           104
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen          (155)             2800             0             0             0             0             0           309          2800           100             1
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen         (159)             2965             0             0             0             0             0           361          2965           100             2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)     (160)             5765             0             0             0             0             0           670          5765           200             3
I.+II. mindösszesen : (154+160)                       (161)           238989         47965          8463         13003             0             0         37094        308420         16175           107
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           20.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
            35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai             ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s               Telj. m.időben Rész m.időben    Állományba Fegyv,rendv.sz.   Összesen                     
                                                      foglalkoz.    foglalkoz.     nem tart. áll.nem tart.                                  
 1. Rendszeres személyi juttatások                        302655          5765             0             0        308420
 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások                    15975           200             0             0         16175
 3. Keresetkiegészítés fedezete                                0             0             0             0             0
 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                   22890             0             0             0         22890
 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások           19323             0             0             0         19323
 6. Szociális jellegű juttatások                             205             0             0             0           205
 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.               0             0             0             0             0
 8.   Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)             58393           200             0             0         58593
 9. Külső személyi juttatások                                  0             0         20765             0         20765
10.   Személyi juttatások összesen (01+08+09)             361048          5965         20765             0        387778
11. Nyitólétszám (fő)                                        103             3             0             0           106
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)                              117             5             0             0           122
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő             89             2             0             0            91
14. Zárólétszám  (fő)                                        103             3             0             0           106
15. Munkajogi zárólétszám (fő)                               108             4             0             0           112
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én                          0             0             0             0             0
17. Tartósan üres álláshelyek száma                            0             0             0             0             0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              104             3             0             0           107
19.  ebből-Tartalékos állományúak                              0             0             0             0             0
20.  ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói                0             0             0             0             0
21.  ebből-Egyéb foglalkoztatottak                             0             0             0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           21.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
     36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
                                                                         Vezetői létszám          Vezetői   N e m    v e z e t ő i    l é t s z á m   Nem vezetői       Létszám
                  Funkció-csoportok, Funkciók                      középfokú     felsőfokú       létszám      alapfokú     középfokú     felsőfokú       létszám      Összesen
                                                               végzettséggel végzettséggel      összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel      összesen
 1. I. funció-csoport: a) csoport                                          0             3             3             4             2            12            18            21
 2. I. funció-csoport: b) csoport                                          0             3             3             0             5            21            26            29
 3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                                  0             6             6             4             7            33            44            50
 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                                     0             0             0             0             1             0             1             1
 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                         0             2             2             0             9             6            15            17
 6. II. funció-csoport: Jogi                                               0             1             1             0             0             0             0             1
 7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                         0             0             0             0             0             0             0             0
 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                        0             0             0             0             0             0             0             0
 9. II. funció-csoport: Koordinációs                                       0             0             0             1             2             8            11            11
10. II. funció-csoport: Informatikai                                       0             0             0             0             1             1             2             2
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                                      0             0             0             0             0             0             0             0
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                        0             0             0             0             0             0             0             0
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                              0             3             3             1            13            15            29            32
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)               0             0             0             0             0             1             1             1
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő                  0             0             0             0             0             1             1             1
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő                 0             0             0             0             0             0             0             0
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő                0             0             0             0             0             0             0             0
18. III. funció-csoport: Protokolláris                                     0             0             0             0             0             0             0             0
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                       0             0             0             1             1             0             2             2
20. III. funció-csoport: Szállítási                                        0             0             0             0             0             0             0             0
21. III. funció-csoport: Jóléti                                            0             0             0             0             0             0             0             0
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                                      0             0             0             4             2             0             6             6
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                        0             0             0             0             0             0             0             0
24. III. funció-csoport: Raktározási                                       0             0             0             0             0             0             0             0
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                       0             0             0             0             0             0             0             0
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                         0             0             0             5             3             1             9             9
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                            0             9             9            10            23            49            82            91
28. - ebből:                                                               0             0             0             0             0             0             0             0
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                             0             9             9             1            14            29            44            53
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                                 0             6             6             0             5            21            26            32
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                                0             3             3             0             8             7            15            18
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                               0             0             0             1             1             1             3             3
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                            0             0             0             0             0             0             0             0
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                                0             0             0             0             0             0             0             0
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                               0             0             0             0             0             0             0             0
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                              0             0             0             0             0             0             0             0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)              0             0             0             0             0             0             0             0
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport              0             0             0             0             0             0             0             0
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport             0             0             0             0             0             0             0             0
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)                0             0             0             0             0             0             0             0
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport             0             0             0             0             0             0             0             0
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                             0             0             0             0             0             0             0             0
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                                 0             0             0             0             0             0             0             0
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                                0             0             0             0             0             0             0             0
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                               0             0             0             0             0             0             0             0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                       0             0             0             0             0             0             0             0
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                            0             0             0             9             9            20            38            38
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport                0             0             0             4             2            12            18            18
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport               0             0             0             1             5             8            14            14
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport              0             0             0             4             2             0             6             6
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)               0             0             0             0             0             0             0             0
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           22.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                     37  Feladatmutatók állománya                                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
      Szakfeladat +  mutató                                     Záró   Záróból nettó       átlag                                            
  száma         megnevezése                                  állománya   fejlesztés      állománya                                          
  923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása
           01 természetvéd.terület(eha)                         162000           450         81225
           02 egyedileg véd.term.ért.db                         240000             0        240000
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           23.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                       38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
                           koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása                  ezer ft
                                   Megnevezés                                   Immateriális    Ingatlanok  Gépek,berend      Járművek      Tenyész-  Állami kész-       Átadott      Összesen
                                                                                      javak vagy.ér.jogok felszerelések                     állatok  let,tartalék      eszközök
 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                                106120      19875277        286276        365373         25952             0             0      20658998
 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                                                  9837        587218         96920          8770          1620             0             0        704365
 3. Bruttó növ.- Felújítás                                                                0         13988             0          2344             0             0             0         16332
 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja                                 1967         79052         17786          2111             0             0             0        100916
 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                                    11804        680258        114706         13225          1620             0             0        821613
 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke                             0             0             0             0             0             0             0             0
 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték                                0        128165         17742             0             0             0             0        145907
 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                                                    0          5000          4841             0             0             0             0          9841
 9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele                                   0             0             0             0             0             0             0             0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                                          0       2319724           386            99          3403             0             0       2323612
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)                                0       2452889         22969            99          3403             0             0       2479360
12.   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                                           11804       3133147        137675         13324          5023             0             0       3300973
13. Bruttó csök.- Értékesítés                                                             0             0          2354          7719           281             0             0         10354
14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA                           583         10737          2936          2523             0             0             0         16779
15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege                                   0         10000             0             0             0             0             0         10000
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                                               0          6045          7929             0          1117             0             0         15091
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                                                    0             0             0             0             0             0             0             0
18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása                                    0             0             0             0             0             0             0             0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                                         0         12212           131             0          1797             0             0         14140
20.   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                                        583         38994         13350         10242          3195             0             0         66364
21.   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                                       117341      22969430        410601        368455         27780             0             0      23893607
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                      50171        279817        156097        249017          7092             0             0        742194
23.      Növekedés                                                                    24409         62438         43972         49194          2434             0             0        182447
24.      Csökkenés                                                                        0           745          9790          7578          1660             0             0         19773
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)                            74580        341510        190279        290633          7866             0             0        904868
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                                          0             0             0           608             0             0             0           608
27.      Növekedés                                                                        0          5300           555             0           300             0             0          6155
28.      Csökkenés                                                                        0          5300           555             0           300             0             0          6155
29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)                                  0             0             0             0             0             0             0             0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)                                0             0             0           608             0             0             0           608
31.   Értékcsökkenés összesen (25+30)                                                 74580        341510        190279        291241          7866             0             0        905476
32.     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                                         42761      22627920        220322         77214         19914             0             0      22988131
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                      48185             0         91756        128125           549             0             0        268615
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           24.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                        42 Előirányzat-maradvány kimutatás          ezer ft                                                 
                                       (az alaptevékenység szakfeladataira)                                                                 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                    Előző év       Tárgyév                                               
 1. Kiadási előirányzat                                     (+)         1537553       2748266
 2. Kiadási előirányzat teljesítése                         (-)         1480803       3105755
 3.   Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)            (+ -)           56750       -357489
 4. Bevételi előirányzat                                    (-)         1537553       2748266
 5. Bevételi előirányzat teljesítése                        (+)         1494031       3115046
 6.   Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)          (+ -)          -43522        366780
 7.   Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)           13228          9291
 8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)               0             0
 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg  (+)               0             0
10.   Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)                          13228          9291
11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg    (-)               0             0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege            (-)               0             0
13.     Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)                   13228          9291
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány                        13228          9291
15. Szabad előirányzat-maradvány                                              0             0
    Tájékoztató adat:                                           
16.     Zárolt előirányzat összege                                            0             0
17.     Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)              0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           25.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                             53  Tájékoztató adatok                                    ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                      Összeg                                                             
                                                                                                                                            
 1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés                    1163
 2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)               18
 3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.                0
 4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege               0
 5. Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék                0
 6.  - természetbeni egészségbiztosítási járulék                              0
 7.  - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                                   0
 8. Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj               0
 9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege              0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege                  1419
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás                  4628
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.           6235
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                                    0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                                  0
15. Biztosítási kártérítés bevétele                                           0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék                          4870
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j           25596
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)          22219
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j           24709
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó             11298
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                1828
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék               7666
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka           6444
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.            7245
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                       3276
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                          530
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.                     784
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.             667
29. Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.                       741
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                    339
31. Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                      55
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár             228
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.            219
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat               0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat               0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat               0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege              0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.               0
39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                                    0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége               0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                                    0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség               0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                     1016331
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege            3560
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege         1012771
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg                      0
47. T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.              0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke                                  0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke              0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül                0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül               0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül               0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül               0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel              0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte              0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.               0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív               0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz              0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                              0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                           0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                            0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.              0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                                  0
64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                            0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke               0
66. Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.              0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)                     0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)              0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)                1
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)                  0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           26.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                             53  Tájékoztató adatok                                    ezer ft                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                M e g n e v e z é s                                      Összeg                                                             
                                                                                                                                            
71. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó               0
72.          - halmozott értékcsökkenése                                      0
73. A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó               0
74.          - halmozott értékcsökkenése                                      0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.              0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.                0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           27.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
               57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának
                                        és értékvesztésének alakulása                                  ezer ft
                                                                                      Nyitó  adatok          Tárgyévben    Tárgyévben         Záró  adatok
                                   Megnevezés                                    Bekerülési     Elszámolt     elszámolt     visszairt    Bekerülési  Értékvesztés
                                                                                      érték  értékvesztés  értékvesztés  értékvesztés         érték   záró értéke
 1. Immateriális javakra adott előlegek                                                   0             0             0             0             0             0
 2. Beruházásra adott előlegek                                                            0             0             0             0         10000             0
 3. Egyéb tartós részesedések                                                             0             0             0             0             0             0
 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                        0             0             0             0             0             0
 5. Tartósan adott kölcsönök                                                           3137             0             0             0          3381             0
 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                     0             0             0             0             0             0
 7.   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                                        3137             0             0             0         13381             0
 8. Készletek                                                                         39957             0             0             0         47708             0
 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)                              41230             0             0             0         49940             0
10. Adósok                                                                                0             0             0             0             0             0
11.   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés                          0             0             0             0             0             0
12. Rövid lejáratú kölcsönök                                                              0             0             0             0             0             0
13. Egyéb követelések                                                                   794             0             0             0           612             0
14. Egyéb részesedések                                                                    0             0             0             0             0             0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                0             0             0             0             0             0
16.   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                                   81981             0             0             0         98260             0
17.     Eszközök összesen (07+16)                                                     85118             0             0             0        111641             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           28.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                             58  Követelések részletezése                              ezer ft
                                                                      Tárgyév     Előző évi                Év végi értékelésböl adódó                Pénzforgalom      Pénzügyi teljesítés
                           Megnevezés                                  eleji     követelés     Folyó évi     különbözet és átsorolás        Összes       nélküli     előző évi      tárgyévi                K  ö  v  e  t  e  l  é  s
                                                                    állomány  helyesbítése       előírás    előző évek      tárgyévi     követelés   tranzakciók   követelésre   követelésre    előző évek      tárgyévi      összesen
 1. Tartósan adott kölcsönök                                            3137             0           794             0             0          3931             0           550             0          2587           794          3381
 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések           41230             0         47209             0             0         88439             0         38499             0          2731         47209         49940
 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 6.     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 7.     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések                        0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 9. Rövid lejáratú kölcsönök                                               0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
10. Egyéb rövid lejáratú követelések                                     794             0           425             0             0          1219             0           607             0           187           425           612
11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                           45161             0         48428             0             0         93589             0         39656             0          5505         48428         53933
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           29.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                             59  Kötelezettségek részletezése                          ezer ft
                                                                     állomány     Előző évi                Év végi értékelésböl adódó                Pénzforgalom      Pénzügyi teljesítés
                           Megnevezés                               az előző kötelezettség      Tárgyévi     különbözet és átsorolás        Összes       nélküli     előző évi      tárgyévi             K ö t e l e z e t s é g
                                                                     évekről  helyesbítése kötelezettség    előző évek      tárgyévi kötelezettség   tranzakciók   kötelez.-re   kötelez.-re    előző évek      tárgyévi      összesen
 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 2.   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                  0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 3.   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                     0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 4.   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból                        0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 5.   - beruházási és fejlesztési hitelek                                  0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 6.   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 7.   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                      103921             0       2010801             0             0       2114722             0        103921       1929415             0         81386         81386
 9. - Rövid lejáratú kölcsönök                                             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
10. - Rövid lejáratú hitelek                                               0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)         90406             0       2010801             0             0       2101207             0         90406       1929415             0         81386         81386
12.   - beruházással kapcsolatos szállítók                             18046             0        776551             0             0        794597             0         18046        738039             0         38512         38512
13.   - felújítással kapcsolatos szállítók                               600             0         19600             0             0         20200             0           600         19023             0           577           577
14.   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                         1258             0       1214650             0             0       1215908             0          1258       1172353             0         42297         42297
15.   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók                 70502             0             0             0             0         70502             0         70502             0             0             0             0
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)                  13515             0             0             0             0         13515             0         13515             0             0             0             0
17.   - váltótartozások miatt                                              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
18.   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt                    0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
19.   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt                 13084             0             0             0             0         13084             0         13084             0             0             0             0
20.   - iparűzési adó feltöltés miatt                                      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
21.   - helyi adó túlfizetés miatt                                         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
22.   - nemzetközi támogatási programok miatt                              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
23.   - támogatási program előlege miatt                                   0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
24.   - szabálytalan kifizetések miatt                                     0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
25.   - garancia és kezességvállalás miatt                                 0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
26.   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
27.   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
28.   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete              0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
29.   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
30.   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
31.   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
32.   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek           0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
33.   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt.         431             0             0             0             0           431             0           431             0             0             0             0
34.   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás                    0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
35. Kötelezettségek összesen          (01+08)                         103921             0       2010801             0             0       2114722             0        103921       1929415             0         81386         81386
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           30.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
                                     75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása           ezer ft                      
                                                                                                                                            
                      Előző évek kötelezettség vállalásából         Tárgyévi előir. terhére váll.    Tárgyévben    Tárgyévben       Köt.vállalás pénzügyi teljesítése   Pénzügyileg nem teljesített     Korrekciók Köt.váll-sal
   Módosított      Tárgyévi köt.váll.     Következő évi köt.váll.          Tárgyévi Következő évi   köv.terhére további évekre    Előző évi      Tárgyévi      Tárgyévi Előző évi kv.
  Előirányzat  Nyitó állom. Pénzforg.nélk  Nyitó állom. Pénzforg.nélk     Köt.váll.     Köt.váll.  váll.köv.évi  váll.köv.évi                                    összes     Év végi állománya                (+-)   Előirányzat
 1. 1. Intézményi beruházási kiadások                                     
       736652          2505             0             0             0        701859          8755             0             0          2505        701860        704365             0          8754        -23533             0
 2. 2. Felújítás                                                          
        17662          3747             0             0             0         12585             0             0             0          3747         12585         16332             0             0         -1330             0
 3. 3. Központi beruházás                                                 
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 4. 4. Lakástámogatás                                                     
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 5. 5. Lakásépítés                                                        
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 6. 6. Állami készletek, tartalékok                                       
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                      
       123076             0             0             0             0        102934             0             0             0             0        102934        102934             0             0        -20142             0
 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                     
       877390          6252             0             0             0        817378          8755             0             0          6252        817379        823631             0          8754        -45005             0
 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)           
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                                
         1000             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0         -1000             0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                                
         4159             0             0             0             0          1850             0             0             0             0          1850          1850             0             0         -2309             0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                               
         4159             0             0             0             0          1850             0             0             0             0          1850          1850             0             0         -2309             0
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása              
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás              
         1000             1             0             0             0           999             0             0             0             1           999          1000             0             0             0             0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás          
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)       
         1000             1             0             0             0           999             0             0             0             1           999          1000             0             0             0             0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások 
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                             
         6159             1             0             0             0          2849             0             0             0             1          2849          2850             0             0         -3309             0
23. 1. Személyi juttatások                                                
       387778           300             0             0             0        387478             0             0             0           300        387478        387778             0             0             0             0
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                      
       120814           256             0             0             0        119639             0             0             0           256        119639        119895             0             0          -919             0
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                     
      1356125          6420             0             0             0       1765181             0             0             0          6420       1765181       1771601             0             0        415476             0
26. Működési kiadások (23+...+25)                                         
      1864717          6976             0             0             0       2272298             0             0             0          6976       2272298       2279274             0             0        414557             0
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai   
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)         
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása                                 
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása           
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                              
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)               
            0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                    
      2748266         13229             0             0             0       3092525          8755             0             0         13229       3092526       3105755             0          8754        366243             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           31.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
   98  Központi költségvetési jelentés                                                                                                      
                                                                           ezer ft                                                          
                                                                                                                                            
                         M e g n e v e z é s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                             előirányzat                                                    
 1. Személyi juttatások                                                  314212        387778        387778
 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                 98390        118118        117199
 3. Egészségügyi hozzájárulás                                              2153          2696          2696
 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül                                           161859       1101964       1448194
 5. Dologi kiadások ÁFA-ja                                                25000        204914        274159
 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)                           24307         49247         49248
 7. Előző évi maradvány visszafizetése                                        0             0             0
 8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek                      0          4159          1850
 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                     0             0             0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek              0             0             0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak                      0             0             0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek                     0             0             0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak                      0             0             0
14. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre                 0             0             0
15.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)                    0          4159          1850
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                     0             0             0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak                                   1000          1000             0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak                                        0             0             0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                             0             0          1000
20. Műk. célú pe.átadás külföldre                                             0             0             0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek                                    0             0             0
22.   Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)           1000          1000          1000
23. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre                 0             0             0
24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás              0             0             0
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            0             0             0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások                                             0             0             0
27.   Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)             1000          5159          2850
28. Kamatkiadások                                                             0             0             0
29.   Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)                       626921       1869876       2282124
30. Felújítás                                                             18837         21166         19599
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                              8614        736652        704365
32. Beruházások ÁFA-ja                                                     1723        119572         99667
33. Központi beruházási kiadások                                              0             0             0
34. Lakástámogatás                                                            0             0             0
35. Lakásépítés                                                               0             0             0
36.   Központi beruházások                     (33+34+35)                     0             0             0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek                  0             0             0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                 0             0             0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek                 0             0             0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak                  0             0             0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek                 0             0             0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak                  0             0             0
43.   Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42))                0             0             0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak                                  0             0             0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak                                    0             0             0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                         0             0             0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre                                         0             0             0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek                                0             0             0
49.   Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)                     0             0             0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások                                    0             0             0
51.   Egyéb felhalmozási kiadások                (43+49+50)                   0             0             0
52.   Felhalmozási kiadások                    (30+31+32+36+51)           29174        877390        823631
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                    0             0             0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                 1000          1000             0
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                 0             0             0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása                  0             0             0
57.   Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56)                         657095       2748266       3105755
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                               0             0             0
59. Egyéb saját bevétel                                                  286653        402768        396545
60. ÁFA bevételek, visszatérülések                                        33316         59285         59285
61. Hozam- és kamatbevételek                                                  0             0             0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                              0             0             0
63. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele                   0          3493          3493
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől                     0             0          5605
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól                    0        895537       1266727
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból                       0             0             0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól                       0             0          2450
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől                    0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           32.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
   98  Központi költségvetési jelentés                                                                                                      
                                                                           ezer ft                                                          
                                                                                                                                            
                         M e g n e v e z é s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                             előirányzat                                                    
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól                     0             0             0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek                0             0             0
71.   Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)                   0        895537       1274782
72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                            0          1500          1500
73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                              0             0             0
74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                   0        284794         45099
75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről                              65000         65000             0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből                          0             0         65371
77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről               0             0             0
78.   Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77)           65000        351294        111970
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                    0             0          4235
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől                     0             0          1419
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                    0        376217        605569
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                             0             0             0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól                     0          2000          2000
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől                    0             0             0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól                     0             0             0
86.   Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)               0        378217        608988
87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                        0             0             0
88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                          0             0             0
89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől               0         52865         51941
90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről                              0             0             0
91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből                      0             0             0
92.   Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)              0         52865         51941
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                   0             0             0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                   0             0             0
95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                 1000          1000             0
96. Osztalékok- és hozambevételek                                             0             0             0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések                           0             0             0
98.   Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97)           385969       2144459       2511239
99.   Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)            271126        603807        594516
100. Működési költségvetés támogatása                                     271126        361152        361152
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                               0        229427        229427
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása                                 0             0             0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                                0             0             0
104.   Költségvetési támogatás                     (100+...+103)          271126        590579        590579
105.   Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)                0         13228          3937
106.     Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása                0             0             0
107.     Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása                0             0             0
108. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele               0         13228         13228
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele                 0             0             0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele               0             0             0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.                0             0             0
112.   Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)              0         13228         13228
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                        0             0             0
114. Likvid hitelek törlesztése                                                0             0             0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                       0             0             0
116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                                     0             0             0
117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                                     0             0             0
118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           0             0             0
119. Hosszú lejáratú  értékpapírok vásárlása                                   0             0             0
120. Hosszú lejáratú  külföldi értékpapírok beváltása                          0             0             0
121. Hiteltörlesztés külföldre                                                 0             0             0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai                                              0             0          5167
123.   Finanszírozási kiadások                   (113+...+122)                 0             0          5167
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele                                          0             0             0
125. Likvid hitelek felvétele                                                  0             0             0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                         0             0             0
127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                                   0             0             0
128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése                                  0             0             0
129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                        0             0             0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                                 0             0             0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása                         0             0             0
132. Hitelfelvétel külföldről                                                  0             0             0
133. Egyéb finanszírozás bevételei                                             0             0         -1222
134.   Finanszírozási bevételek                 (124+...+133)                  0             0         -1222
135.   Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)              0         13228          6839
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen                     0             0             0
MÁK program Készült: 2008.08.13  09 óra 41 perc                                                                           33.Lap
                            Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)                              
                                                   Intézményszintü kiiratás                                                     
     Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091        
   98  Központi költségvetési jelentés                                                                                                      
                                                                           ezer ft                                                          
                                                                                                                                            
                         M e g n e v e z é s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                 
                                                                             előirányzat                                                    
137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen                     0             0             0
138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen                    0             0             0
139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen                    0             0             0
140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra                               91            91           107