FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

2008. évi költségvetés

   MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            1.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

          02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése         ezer ft                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                 M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                             előirányzat                                                    

  1. Alapilletmények                                                      237185             0             0
  2. Illetménykiegészítések                                                52017             0             0
  3. Nyelvpótlék                                                           10678             0             0
  4. Egyéb kötelező illetménypótlékok                                      12238             0             0
  5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                            0             0             0
  6. Egyéb juttatás                                                            0             0             0
  7.   Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)            312118             0             0
  8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása                     2841             0             0
  9.   Rendszeres személyi juttatások (07+08)                             314959             0             0
 10. Jutalom (normatív)                                                        0             0             0
 11. Jutalom (teljesítményhez kötött)                                          0             0             0
 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat              0             0             0
 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                0             0             0
 14.   Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)                 0             0             0
 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                 0             0             0
 16.   Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)                            0             0             0
 17. Keresetkiegészítés fedezete                                               0             0             0
 18. Végkielégítés                                                             0             0             0
 19. Jubileumi jutalom                                                       981             0             0
 20. Napidíj                                                                   0             0             0
 21. Biztosítási díjak                                                         0             0             0
 22. Egyéb sajátos juttatások                                                  0             0             0
 23.   Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)               981             0             0
 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai                    656             0             0
 25.   Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)                         1637             0             0
 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                                  3401             0             0
 27. Üdülési hozzájárulás                                                      0             0             0
 28. Közlekedési költségtérítés                                             2184             0             0
 29. Étkezési hozzájárulás                                                 14400             0             0
 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                                      0             0             0
 31.   Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)           19985             0             0
 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései             205             0             0
 33.   Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)             20190             0             0
 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai              0             0             0
 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                0             0             0
 36.   Szociális jellegű juttatások (34+35)                                    0             0             0
 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai                 0             0             0
 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai                  0             0             0
 39.   Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)                    0             0             0
 40.   Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)          20966             0             0
 41.   Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)               861             0             0
 42.   Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)                       21827             0             0
 43. Állományba nem tartozók juttatásai                                      282             0             0
 44. Tartalékos állományúak juttatásai                                         0             0             0
 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai                   0             0             0
 46. Egyéb sajátos juttatások                                                  0             0             0
 47.   Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)                 0             0             0
 48.   Külső személyi juttatások (43+47)                                     282             0             0
 49.   Személyi juttatások összesen (09+42+48)                            337068             0             0
 50. Társadalombiztosítási járulék                                         97750             0             0
 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék                                     10112             0             0
 52. Munkaadói járulék                                                         0             0             0
 53. Egészségügyi hozzájárulás                                                17             0             0
 54. Táppénz hozzájárulás                                                      0             0             0
 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre                    0             0             0
 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                                       0             0             0
 57.   Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                          107879             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            2.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                      03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése           ezer ft                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                 M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                             előirányzat                                                    

  1. Élelmiszer beszerzés                                                      0             0             0
  2. Gyógyszerbeszerzés                                                       50             0             0
  3. Vegyszerbeszerzés                                                         0             0             0
  4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                                      2000             0             0
  5. Könyv beszerzése                                                       1000             0             0
  6. Folyóirat beszerzése                                                      0             0             0
  7. Egyéb információhordozó beszerzése                                     1000             0             0
  8. Tüzelőanyagok beszerzése                                                  0             0             0
  9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése                                        40450             0             0
 10. Szakmai anyagok beszerzése                                            10000             0             0
 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése                  3000             0             0
 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                              1000             0             0
 13. Egyéb anyagbeszerzés                                                   3000             0             0
 14.   Készletbeszerzés (01+...+13)                                        61500             0             0
 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                10000             0             0
 16. Adatátviteli célú távközlési díjak                                      500             0             0
 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      500             0             0
 18.   Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                            11000             0             0
 19. Vásárolt élelmezés                                                        0             0             0
 20. Bérleti és lízing díjak                                                1000             0             0
 21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés                 0             0             0
 22.       kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja              0             0             0
 23. Szállítási szolgáltatás                                                3000             0             0
 24. Gázenergia-szolgáltatás díja                                           3000             0             0
 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja                                      8000             0             0
 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                                     50             0             0
 27. Víz- és csatornadíjak                                                   150             0             0
 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                    10000             0             0
 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                23000             0             0
 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre                0             0             0
 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre                0             0             0
 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                                          0             0             0
 33.   Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                            48200             0             0
 34. Vásárolt közszolgáltatások                                            32925             0             0
 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                            25000             0             0
 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése                    0             0             0
 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)                0             0             0
 38.   Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                         25000             0             0
 39. Belföldi kiküldetés                                                    5000             0             0
 40. Külföldi kiküldetés                                                    1000             0             0
 41. Reprezentáció                                                          1000             0             0
 42. Reklám és propaganda kiadások                                          2000             0             0
 43.   Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)                9000             0             0
 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                               4534             0             0
 45. Egyéb dologi kiadások                                                  4500             0             0
 46.   Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                         196659             0             0
 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)                   0             0             0
 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés                        0             0             0
 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés                      0             0             0
 50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés                   0             0             0
 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                            966             0             0
 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség              0             0             0
 53. Egyéb befizetési kötelezettség                                            0             0             0
 54.   Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)                       966             0             0
 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó                           0             0             0
 56. Nemzetközi tagsági díjak                                                  0             0             0
 57. Adók, díjak, egyéb befizetések                                        20000             0             0
 58.   Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                                20000             0             0
 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre                                    0             0             0
 60. Kamatkiadások államháztartáson belülre                                    0             0             0
 61.   Kamatkiadások  (59+60)                                                  0             0             0
 62. Realizált árfolyamveszteségek                                             0             0             0
 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai                          0             0             0
 64.   Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                              20966             0             0
 65.   Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)                  217625             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            3.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                                     05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések                                                     
                                                 előirányzata és teljesítése                            ezer ft                             
                                                                                                                                            
                 M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                             előirányzat                                                    

  1. Ingatlanok felújítása                                                 15698             0             0
  2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása                           0             0             0
  3. Járművek felújítása                                                       0             0             0
  4. Tenyészállatok felújítása                                                 0             0             0
  5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója             3139             0             0
  6.   Felújítás összesen (01+...+05)                                      18837             0             0
  7. Immateriális javak vásárlása                                              0             0             0
  8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)                    9632             0             0
  9. Földterület vásárlása                                                     0             0             0
 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése             5471             0             0
 11. Járművek vásárlása, létesítése                                            0             0             0
 12. Tenyészállatok vásárlása                                                  0             0             0
 13.   Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                         15103             0             0
 14. Immateriális javak vásárlása                                              0             0             0
 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)                            0             0             0
 16. Földterület vásárlása                                                     0             0             0
 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése                0             0             0
 18. Járművek vásárlása, létesítése                                            0             0             0
 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak                           0             0             0
 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre                   0             0             0
 21.   Központi beruházási kiadások (14+...+20)                                0             0             0
 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak                         0             0             0
 23.   Lakástámogatás (=22)                                                    0             0             0
 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése                                          0             0             0
 25.   Lakásépítés (=24)                                                       0             0             0
 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai                        0             0             0
 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója                        3021             0             0
 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója                     0             0             0
 29. Lakásépítés általános forgalmi adója                                      0             0             0
 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója                     0             0             0
 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés                0             0             0
 32.   Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)                     3021             0             0
 33.   Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)                  18124             0             0
 34. Részvények és részesedések vásárlása                                      0             0             0
 35. Kárpótlási jegyek vásárlása                                               0             0             0
 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                              0             0             0
 37. Egyéb pénzügyi befektetések                                               0             0             0
 38.   Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                              0             0             0
 39.   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)               18124             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            4.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                             07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése                          ezer ft                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                 M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés Teljesítésből                  
                                                                             előirányzat                     háztart. bef.                  

  1. Igazgatási szolgáltatási díj                                              0             0             0             0
  2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                      0             0             0             0
  3. Bírság bevétele                                                           0             0             0             0
  4.   Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)                  0             0             0             0
  5. Áru és készletértékesítés ellenértéke                                 10766             0             0             0
  6. Szolgáltatások ellenértéke                                            15000             0             0             0
  7. Egyéb sajátos bevétel                                                  5000             0             0             0
  8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                      0             0             0             0
  9. Bérleti és lízingdíj bevételek                                       190000             0             0             0
 10. Intézményi ellátási díjak                                                 0             0             0             0
 11. Alkalmazottak térítése                                                    0             0             0             0
 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                              0             0             0             0
 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                            0             0             0             0
 14.   Egyéb saját bevétel (05+...+13)                                    220766             0             0             0
 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés                     10000             0             0             0
 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés                     0             0             0             0
 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                        22000             0             0             0
 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja                    0             0             0             0
 19.   ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                        32000             0             0             0
 20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.               0             0             0             0
 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség                      0             0             0             0
 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről                                  0             0             0             0
 23.   Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                            0             0             0             0
 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól                          0             0             0             0
 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                            0             0             0             0
 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől                 0             0             0             0
 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                            90000             0             0             0
 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből                      0             0             0             0
 29. Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.                    0             0             0             0
 30.   Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)           90000             0             0             0
 31.   Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)            342766             0             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            5.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

       09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése      ezer ft                                    
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                 M e g n e v e z é s                                     Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                             előirányzat                                                    

  1. Működési költségvetés támogatása                                     356767             0             0
  2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                               0             0             0
  3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                              0             0             0
  4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                                0             0             0
  5.   Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)                  356767             0             0
  6. Önkormányzatok költségvetési támogatása                                   0             0             0
  7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől                   0             0             0
  8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól                 0             0             0
  9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból                    0             0             0
 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból                0             0             0
 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől              0             0             0
 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól                0             0             0
 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl                 0             0             0
 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek              0             0             0
 15.   Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)                  0             0             0
 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől                  0             0             0
 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól                0             0             0
 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból                0             0             0
 19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól               0             0             0
 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től              0             0             0
 21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól               0             0             0
 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl                0             0             0
 23.   Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)               0             0             0
 24.   Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                              0             0             0
 25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések                   0             0             0
 26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések                  0             0             0
 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                    0             0             0
 28.   Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                              0             0             0
 29.   Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)         356767             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            6.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                                                                                                                                            
                                      21   Kiadások  tevékenységenként                                  ezer ft                             
                                                                        12018         15217         20215        805915        923424      ÖSSZESEN
   1. Rendszeres személyi juttatások                                     6412          8416          8904          3822        287405        314959
   2. Nem rendszeres személyi juttatások                                  432           664           432           288         20011         21827
   3. Külső személyi juttatások                                             0             0             0             0           282           282
   4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                          6844          9080          9336          4110        307698        337068

   5. Munkaadókat terhelő járulékok                                      2190          2906          2988          1315         98480        107879
   6. Dologi kiadások                                                   45231         52901         54277          2397         41853        196659
   7. Egyéb folyó kiadások                                               4200          4121          4416          4245          3984         20966
   8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek              0             0             0             0             0             0
   9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak                0             0             0             0             0             0
  10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek                 0             0             0             0             0             0
  11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak                 0             0             0             0             0             0
  12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.              0             0             0             0             0             0
  13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak                0             0             0             0             0             0
  14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak              0             0             0             0             0             0
  15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)                           0             0             0             0             0             0
  16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre                0             0             0             0             0             0
  17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)                      0             0             0             0             0             0
  18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek              0             0             0             0             0             0
  19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak               0             0             0             0             0             0
  20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek              0             0             0             0             0             0
  21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak                 0             0             0             0             0             0
  22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.                0             0             0             0             0             0
  23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak               0             0             0             0             0             0
  24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak              0             0             0             0             0             0
  25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)                       0             0             0             0             0             0
  26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                              0             0             0             0             0             0

  27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása                0             0             0             0             0             0
  28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek                  0             0             0             0             0             0
  29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                         0             0             0             0             0             0
  30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak              0             0             0             0             0             0
  31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.               0             0             0             0             0             0
  32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.              0             0             0             0             0             0
  33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)              0             0             0             0             0             0
  34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.                  0             0             0             0             0             0
  35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.               0             0             0             0             0             0
  36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)                  0             0             0             0             0             0
  37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének                 0             0             0             0             0             0
  38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.                  0             0             0             0             0             0
  39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek                      0             0             0             0             0             0
  40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)                  0             0             0             0             0             0
  41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)              0             0             0             0             0             0
  42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.                 0             0             0             0             0             0
  43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek              0             0             0             0             0             0
  44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                                    0             0             0             0             0             0
  45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel                  0             0             0             0             0             0
  46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                                 0             0             0             0             0             0
  47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)                 0             0             0             0             0             0
  48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak                  0             0             0             0             0             0
  49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.                 0             0             0             0             0             0
  50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v                0             0             0             0             0             0
  51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)                0             0             0             0             0             0
  52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.              0             0             0             0             0             0
  53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.                 0             0             0             0             0             0
  54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)               0             0             0             0             0             0
  55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének                   0             0             0             0             0             0
  56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek               0             0             0             0             0             0
  57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek                          0             0             0             0             0             0
  58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)                     0             0             0             0             0             0
  59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)               0             0             0             0             0             0
  60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)                 0             0             0             0             0             0

  61. Támogatások folyósítása összesen                                      0             0             0             0             0             0
  62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás              0             0             0             0             0             0
  63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        0             0             0             0             0             0
  64. Felújítás                                                             0             0             0             0         18837         18837
  65. Intézményi beruházási kiadások                                        0             0             0             0         15103         15103
  66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása              0             0             0             0             0             0
  67. Beruházások ÁFÁ-ja                                                    0             0             0             0          3021          3021
  68. Pénzügyi befektetések kiadásai                                        0             0             0             0             0             0
  69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre               0             0             0             0             0             0
  70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre                           0             0             0             0             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            7.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                                                                                                                                            
                                      21   Kiadások  tevékenységenként                                  ezer ft                             
                                                                        12018         15217         20215        805915        923424      ÖSSZESEN
  71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)               0             0             0             0             0             0
  72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)             58465         69008         71017         12067        488976        699533

  73. Pénzforgalom nélküli kiadások                                         0             0             0             0             0             0
  74.   Költségvetési kiadások (72+73)                                  58465         69008         71017         12067        488976        699533

  75. Finanszírozás kiadásai                                                0             0             0             0             0             0

  76.   Kiadások összesen (74+75)                                       58465         69008         71017         12067        488976        699533

  77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám              0             0             0             0            28            28
  78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám              0             0             0             0           103           103
  79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám              3             3             3             2            62            73
  80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám              5             5             5             5             0            20
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            8.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                                                                                                                                            
                                      22   Bevételek tevékenységenként                                  ezer ft                             
                                                                        12018         15217         20215        805915        923424      ÖSSZESEN
   1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                           0             0             0             0             0             0
   2. Egyéb saját bevétel                                               55192         61815         61815          6623         35321        220766
   3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                                       0          8960          8960             0         14080         32000
   4. Hozam- és kamatbevételek                                              0             0             0             0             0             0
   5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                             0             0             0             0             0             0
   6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől                  0             0             0             0             0             0
   7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól                0             0             0             0             0             0
   8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból                          0             0             0             0             0             0
   9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól                0             0             0             0             0             0
  10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.               0             0             0             0             0             0
  11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól               0             0             0             0             0             0
  12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól              0             0             0             0             0             0
  13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)                          0             0             0             0             0             0
  14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel              0             0             0             0             0             0
  15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)                     0             0             0             0             0             0
  16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől               0             0             0             0             0             0
  17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól                 0             0             0             0             0             0
  18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból                     0             0             0             0             0             0
  19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól                0             0             0             0             0             0
  20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.              0             0             0             0             0             0
  21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól              0             0             0             0             0             0
  22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól              0             0             0             0             0             0
  23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)                 0             0             0             0             0             0
  24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                              0             0             0             0             0             0
  25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel                       0             0             0             0             0             0
  26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től                 0             0             0             0             0             0
  27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                        0             0             0             0             0             0
  28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól                      0             0             0             0             0             0
  29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól                  0             0             0             0             0             0
  30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól              0             0             0             0             0             0
  31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól              0             0             0             0             0             0
  32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)              0             0             0             0             0             0
  33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből               0             0             0             0             0             0
  34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől                0             0             0             0             0             0
  35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól                         0             0             0             0             0             0
  36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból                 0             0             0             0             0             0
  37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)              0             0             0             0             0             0
  38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)          20000          5000         40000             0         25000         90000
  39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről              0             0             0             0             0             0
  40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től                 0             0             0             0             0             0
  41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                    0             0             0             0             0             0
  42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól                 0             0             0             0             0             0
  43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól                  0             0             0             0             0             0
  44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól              0             0             0             0             0             0
  45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól              0             0             0             0             0             0
  46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)                0             0             0             0             0             0
  47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből               0             0             0             0             0             0
  48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől               0             0             0             0             0             0
  49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól                     0             0             0             0             0             0
  50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről                       0             0             0             0             0             0
  51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)                0             0             0             0             0             0
  52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)               0             0             0             0             0             0
  53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)              20000          5000         40000             0         25000         90000
  54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                             85624         99895        103462           107         67679        356767
  55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása               0             0             0             0             0             0
  56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések              0             0             0             0             0             0
  57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei                0             0             0             0             0             0
  58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                      0             0             0             0             0             0
  59. Pénzügyi befektetések bevételei                                       0             0             0             0             0             0
  60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről                0             0             0             0             0             0
  61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről                     0             0             0             0             0             0
  62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)                  0             0             0             0             0             0
  63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)            160816        175670        214237          6730        142080        699533
  64. Pénzforgalom nélküli bevételek                                        0             0             0             0             0             0
  65. Költségvetési bevételek (63+64)                                  160816        175670        214237          6730        142080        699533
  66. Finanszírozás bevételei                                               0             0             0             0             0             0

  67. Bevételek összesen (65+66)                                       160816        175670        214237          6730        142080        699533
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                            9.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                 34  Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó
                     személyi juttatásai                                                                         ezer ft
 
                        Besorolási osztály                            Alap      Illetmény-         Nyelv-    Egyéb köt.   Egyéb felt.         Egyéb       13.havi    Rendszeres  Munkav.kapcs.      Létszám
                                                                  illetmények kiegészítések        pótlék  ill.pótlékok   függő pótl.      juttatás      juttatás szem.jutt.össz     juttatás            fő

 120050      Főosztályvezető                            (52)             4824          1447             0          1205             0             0           575          7476             0             1
 120060      Főosztályvezető-helyettes                  (53)             9421          2826           679          1413             0             0          1103         14339             0             2
 120070      Osztályvezető                              (54)            23289          6987          1105          2073             0             0          2573         33454             0             6
1-2.pozicio:12 I.   besorolási osztály összesen         (56)           127530         38259          8643          5453             0             0         14086        179885             0            49
1-2.pozicio:12   ebből: tanácsadók                      (57)             5225          1568             0             0             0             0           523          6793             0             1
1-2.pozicio:12 II.  besorolási osztály összesen         (58)            23594          2360           251          2094             0             0          2151         28299             0            14
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen         (59)             1382           138             0             0             0             0           117          1520             0             1
 Központi szervek köztisztviselői összesen              (68)           190040         52017         10678         12238             0             0         20605        264973             0            73
830510-830570   Fizikai alkalmazott                    (146)            47145             0             0             0             0             0          3626         47145             0            27
 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.:  (143+...+147) (148)            47145             0             0             0             0             0          3626         47145             0            27
 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)                 (153)            47145             0             0             0             0             0          3626         47145             0            27
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)           237185         52017         10678         12238             0             0         24231        312118             0           100
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen          (155)             2841             0             0             0             0             0           219          2841             0             1
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)     (160)             2841             0             0             0             0             0           219          2841             0             1

 I.+II. mindösszesen : (154+160)                       (161)           240026         52017         10678         12238             0             0         24450        314959             0           101
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                           10.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

             35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai             ezer ft                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                 M e g n e v e z é s               Telj. m.időben Rész m.időben    Állományba Fegyv,rendv.sz.   Összesen                    
                                                       foglalkoz.    foglalkoz.     nem tart. áll.nem tart.                                 

  1. Rendszeres személyi juttatások                        312118          2841             0             0        314959
  2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások                        0             0             0             0             0
  3. Keresetkiegészítés fedezete                                0             0             0             0             0
  4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                     981           656             0             0          1637
  5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások           19985           205             0             0         20190
  6. Szociális jellegű juttatások                               0             0             0             0             0
  7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.               0             0             0             0             0
  8.   Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)             20966           861             0             0         21827

  9. Külső személyi juttatások                                  0             0           282             0           282
 10.   Személyi juttatások összesen (01+08+09)             333084          3702           282             0        337068

 11. Nyitólétszám (fő)                                        103             5             0             0           108
 12. Munkajogi nyitólétszám (fő)                              106             5             0             0           111
 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő            100             1             0             0           101
 14. Zárólétszám  (fő)                                          0             0             0             0             0
 15. Munkajogi zárólétszám (fő)                                 0             0             0             0             0
 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én                           0             0             0             0             0
 17. Tartósan üres álláshelyek száma                            0             0             0             0             0

 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              120             3             0             0           123
 19.  ebből-Tartalékos állományúak                              0             0             0             0             0
 20.  ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói                0             0             0             0             0
 21.  ebből-Egyéb foglalkoztatottak                             0             0             0             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                           11.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

      36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
 
                                                                         Vezetői létszám          Vezetői   N e m    v e z e t ő i    l é t s z á m   Nem vezetői       Létszám
                   Funkció-csoportok, Funkciók                      középfokú     felsőfokú       létszám      alapfokú     középfokú     felsőfokú       létszám      Összesen
                                                                végzettséggel végzettséggel      összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel      összesen

  1. I. funció-csoport: a) csoport                                          0             3             3             4             2             9            15            18
  2. I. funció-csoport: b) csoport                                          0             3             3             0             5            39            44            47
  3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                                  0             6             6             4             7            48            59            65
  4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                                     0             0             0             0             1             0             1             1
  5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                         0             2             2             0             9             9            18            20
  6. II. funció-csoport: Jogi                                               0             1             1             0             0             0             0             1
  7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                         0             0             0             0             0             0             0             0
  8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                        0             0             0             0             0             0             0             0
  9. II. funció-csoport: Koordinációs                                       0             0             0             1             0             5             6             6
 10. II. funció-csoport: Informatikai                                       0             0             0             0             1             1             2             2
 11. II. funció-csoport: Kommunikációs                                      0             0             0             0             0             0             0             0
 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                        0             0             0             0             0             0             0             0
 13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                              0             3             3             1            11            15            27            30
 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)               0             0             0             0             0             1             1             1
 15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő                  0             0             0             0             0             1             1             1
 16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő                 0             0             0             0             0             0             0             0
 17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő                0             0             0             0             0             0             0             0
 18. III. funció-csoport: Protokolláris                                     0             0             0             0             0             0             0             0
 19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                       0             0             0             1             1             0             2             2
 20. III. funció-csoport: Szállítási                                        0             0             0             0             0             0             0             0
 21. III. funció-csoport: Jóléti                                            0             0             0             0             0             0             0             0
 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                                      0             0             0             2             1             0             3             3
 23. III. funció-csoport: Rendészeti                                        0             0             0             0             0             0             0             0
 24. III. funció-csoport: Raktározási                                       0             0             0             0             0             0             0             0
 25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                       0             0             0             0             0             0             0             0
 26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                         0             0             0             3             2             1             6             6
 27.     Mindösszesen (03+13+26)                                            0             9             9             8            20            64            92           101
 28. - ebből:                                                               0             0             0             0             0             0             0             0
 29. Köztisztviselők (30+..+32)                                             0             9             9             1            14            50            65            74
 30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                                 0             6             6             0             5            39            44            50
 31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                                0             3             3             0             8            10            18            21
 32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                               0             0             0             1             1             1             3             3
 33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                            0             0             0             0             0             0             0             0
 34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                                0             0             0             0             0             0             0             0
 35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                               0             0             0             0             0             0             0             0
 36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                              0             0             0             0             0             0             0             0
 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)              0             0             0             0             0             0             0             0
 38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport              0             0             0             0             0             0             0             0
 39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport             0             0             0             0             0             0             0             0
 40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)                0             0             0             0             0             0             0             0
 42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport             0             0             0             0             0             0             0             0
 43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
 44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                             0             0             0             0             0             0             0             0
 46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                                 0             0             0             0             0             0             0             0
 47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                                0             0             0             0             0             0             0             0
 48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                               0             0             0             0             0             0             0             0
 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                       0             0             0             0             0             0             0             0
 50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
 51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
 52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                            0             0             0             7             6            14            27            27
 54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport                0             0             0             4             2             9            15            15
 55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport               0             0             0             1             3             5             9             9
 56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport              0             0             0             2             1             0             3             3
 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)               0             0             0             0             0             0             0             0
 58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport            0             0             0             0             0             0             0             0
 59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
 60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport           0             0             0             0             0             0             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                           12.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                                      37  Feladatmutatók állománya                                                                          
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
       Szakfeladat +  mutató                                     Záró   Záróból nettó       átlag                                           
   száma         megnevezése                                  állománya   fejlesztés      állománya                                         

   923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása
            01 természetvéd.terület(eha)                         154417        155000        154708
            02 egyedileg véd.term.ért.db                         200000        200000        200000
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                           13.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                               98  Központi költségvetési jelentés                                                                          
                                                                            ezer ft                                                         
                                                                                                                                            
                          M e g n e v e z é s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                              előirányzat                                                   

  1. Személyi juttatások                                                  337068             0             0
  2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                107862             0             0
  3. Egészségügyi hozzájárulás                                                17             0             0
  4. Dologi kiadások ÁFA nélkül                                           171659             0             0
  5. Dologi kiadások ÁFA-ja                                                25000             0             0
  6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)                           20966             0             0
  7. Előző évi maradvány visszafizetése                                        0             0             0
  8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek                      0             0             0
  9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                     0             0             0
 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek              0             0             0
 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak                      0             0             0
 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek                     0             0             0
 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak                      0             0             0
 14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak                0             0             0
 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre                 0             0             0
 16.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)                    0             0             0
 17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás                     0             0             0
 18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak                                      0             0             0
 19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak                                        0             0             0
 20. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                             0             0             0
 21. Műk. célú pe.átadás külföldre                                             0             0             0
 22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek                                    0             0             0
 23.   Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)              0             0             0
 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre                 0             0             0
 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás              0             0             0
 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            0             0             0
 27. Pénzforgalom nélküli kiadások                                             0             0             0
 28.   Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)                0             0             0
 29. Kamatkiadások                                                             0             0             0
 30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai                          0             0             0
 31.   Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)                   662572             0             0
 32. Felújítás                                                             18837             0             0
 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                             15103             0             0
 34. Beruházások ÁFA-ja                                                     3021             0             0
 35. Központi beruházási kiadások                                              0             0             0
 36. Lakástámogatás                                                            0             0             0
 37. Lakásépítés                                                               0             0             0
 38.   Központi beruházások                     (35+...+37)                    0             0             0
 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek                  0             0             0
 40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak                 0             0             0
 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek                 0             0             0
 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak                  0             0             0
 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek                 0             0             0
 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak                  0             0             0
 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak                 0             0             0
 46.   Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))               0             0             0
 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak                       0             0             0
 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak                         0             0             0
 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek              0             0             0
 50. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                              0             0             0
 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek                     0             0             0
 52.   Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51)                     0             0             0
 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások                                    0             0             0
 54.   Egyéb felhalmozási kiadások                (46+52+53)                   0             0             0
 55.   Felhalmozási kiadások                    (32+...+34+38+54)          36961             0             0
 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                    0             0             0
 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                    0             0             0
 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                 0             0             0
 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása                  0             0             0

 60.   Törvény szerinti kiadások (17+31+56+..+59)                         699533             0             0

 61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                               0             0             0
 62. Egyéb saját bevétel                                                  220766             0             0
 63. ÁFA bevételek, visszatérülések                                        32000             0             0
 64. Hozam- és kamatbevételek                                                  0             0             0
 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                              0             0             0
 66. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele                   0             0             0
 67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől                     0             0             0
 68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól                    0             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                           14.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                               98  Központi költségvetési jelentés                                                                          
                                                                            ezer ft                                                         
                                                                                                                                            
                          M e g n e v e z é s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                              előirányzat                                                   

 69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból                       0             0             0
 70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól                       0             0             0
 71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől                    0             0             0
 72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól                     0             0             0
 73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól               0             0             0
 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek                0             0             0
 75.   Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)                   0             0             0
 76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                            0             0             0
 77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                              0             0             0
 78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                   0             0             0
 79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről                              90000             0             0
 80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből                          0             0             0
 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről               0             0             0
 82.   Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(76+...+81)           90000             0             0
 83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                    0             0             0
 84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől                     0             0             0
 85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                    0             0             0
 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból                       0             0             0
 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól                     0             0             0
 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől                    0             0             0
 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól                     0             0             0
 90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól               0             0             0
 91.   Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)               0             0             0
 92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                        0             0             0
 93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                          0             0             0
 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől               0             0             0
 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről                              0             0             0
 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből                      0             0             0
 97.   Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)              0             0             0
 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                   0             0             0
 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                   0             0             0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                    0             0             0
101. Osztalékok- és hozambevételek                                             0             0             0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések                           0             0             0
103.   Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102)         342766             0             0
104.   Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)          356767             0             0
105. Működési költségvetés támogatása                                     356767             0             0
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                               0             0             0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása                                 0             0             0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                                0             0             0
109.   Költségvetési támogatás                     (105+...+108)          356767             0             0
110.   Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)               0             0             0
111.     Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása                0             0             0
112.     Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása                0             0             0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele               0             0             0
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele                 0             0             0
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele               0             0             0
116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.                0             0             0
117.   Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116)              0             0             0
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                        0             0             0
119. Likvid hitelek törlesztése                                                0             0             0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                       0             0             0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            0             0             0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                     0             0             0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           0             0             0
124. Hosszú lejáratú  értékpapírok vásárlása                                   0             0             0
125. Hosszú lejáratú  külföldi értékpapírok beváltása                          0             0             0
126. Hiteltörlesztés külföldre                                                 0             0             0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai                                              0             0             0
128.   Finanszírozási kiadások                   (118+...+127)                 0             0             0
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele                                          0             0             0
130. Likvid hitelek felvétele                                                  0             0             0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                         0             0             0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                          0             0             0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése                                  0             0             0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                        0             0             0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                                 0             0             0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása                         0             0             0
137. Hitelfelvétel külföldről                                                  0             0             0
138. Egyéb finanszírozás bevételei                                             0             0             0
 MÁK program Készült: 2008.08.13  10 óra 10 perc                                                                           15.Lap
                              Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)                              

                                                    Intézményszintü kiiratás                                                    
      Fejezet: 16  Szektor:1051  Törzsszám:323879   Cím,alcím:0500  HORTOBAGYI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG  ÁHT azon.:039091       

                               98  Központi költségvetési jelentés                                                                          
                                                                            ezer ft                                                         
                                                                                                                                            
                          M e g n e v e z é s                            Eredeti    Módosított    Teljesítés                                
                                                                              előirányzat                                                   

139.   Finanszírozási bevételek                 (129+...+138)                  0             0             0

140.   Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)              0             0             0

141. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen                     0             0             0
142. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen                     0             0             0
143. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen                    0             0             0
144. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen                    0             0             0
145. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra                              101             0             0