FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

Tájékoztató közbeszerzési eljárás eredményéről (2009. 07. 14)

 

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

Kbt. 22. § (1) bekezdés b.) pontja

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Harmadik rész, VI. fejezet

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];

nettó 1.095.000.000 Ft

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

Kötelező

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.

2009/07/13

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.

Képviseleti jogosultság megléte [x]

 

Egyéb közlemény:

A 34/2004. (III.12.) Kormány rendelet 6. § (6) bekezdésére hivatkozva a hirdetmény szövegével kapcsolatos szakmai konzultáció tárgyában a képviseleti jogosultságot az UNITERV – BER Tervező és Beruházó Bt., Németh Gyula hivatalos közbeszerzési tanácsadó látja el.

8 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

tájékoztató

az eljárás eredményéről

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Postai cím:
Sumen u. 2.

Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4024

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Sándor István igazgató

Telefon:
52/529-920

E-mail:
sandori@hnp.hu

Fax:
52/529-940

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

 

Központi szintű [x]

Közjogi szervezet [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Egyéb [ ]

 

 

I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezése.

 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

 

a) Építési beruházás [x]

b) Árubeszerzés [ ]

c) Szolgáltatás [ ]

 

 

 

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[x]

[ ]

[ ]

 

Építési koncesszió

[ ]

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma

 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

Szolgáltatási koncesszió [ ]

 

A teljesítés helye

Magyarország, Észak-alföldi Régió, Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi területén

NUTS-kód HU32

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése [ ] Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

 

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Vállalkozási szerződés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezésére.

„A történelem országútjain” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:
- Műemléki Hortobágyi Csárda épület felújítása, átalakítása 527,1 m2 nettó alapterületen, pinceszint felújításával, továbbá új 500 adagos főzőkonyha bővítésével nettó 465,46 m2 alapterülettel és 413,87 m2 nettó tetőtér-beépítéssel. Az ajánlat részét képezi a csárdakert kialakítása, parkosítása. Nem tárgya az ajánlatnak a konyhatechnológiai berendezések beszerzése és beépítése.
- Műemléki Kadarcsi Csárda épület felújítása nettó 457,91 m2 területen, csárdamúzeum funkcióváltással, a pinceszint felújításával 66,42 m2 nettó területen, továbbá a kiszolgáló épület átalakítása, felújítása 170,95 m2 területen, továbbá új nettó 75,16 m2 raktárépület építése, valamint szekérállás építése 509,2m2 területtel. A projekt részét képezi aszfalt burkolatú út és parkoló felújítása, továbbá 3 db bemutatási célú egyágú gémeskút építése, a terület parkosítása, kerítés és kisfahíd építése.
- Meggyes Csárda nádtető héjazat cseréje 296 m2, melléképület meszelése, tetőszerkezet megerősítése.
- Bemutatási célú négyállásos gémeskút építése 9,0 m belső átmérővel, 8,0 m mélységgel, 1,3 m magas kútkerettel, 4 – 4 db tölgyfa ágassal, gémmel és ostorral, kovácsoltvas vasalatokkal.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.

„Puszta szafari”, a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:
Hortobágy- Malomháza területén:
- 3145 m hosszú, 5,5 m-es útkoronán 3,0 m széles egyoldali esésű beton pályaszerkezetű út építése, a Hortobágy folyón átívelő 30,0 m nyílású híd építésével.
- Gépkocsi tároló épület építése nettó 205,60 m2 területen.
- Farkasles építése 37,82 m2 nettó területen támfalakkal, kerítéssel.
- Sakál bemutató építése 34,91 m2 területen, 682,08 m2 kifutóval.
- Vadmacska bemutató 98,36 m2.
- Bika befogó 66 m2 területen, ötsoros karámmal.
- Pásztormadár röpde 190,01 m2.
- Keselyű röpde: 641,05 m2.
- Kánya röpde: 94,04 m2.
- Sérült sas rehabilitációs terület kialakítása:208 m2.
- Akadálymentes parkoló kialakítása + 1 db mozgáskorlátozott WC kialakítása meglévő épületben.
- Automata locsoló hálózat kiépítése tervezéssel együtt, járdák és térburkolatok építésével és parkosítással.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.

„Daruvonulás Hortobágyon”, a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása elnevezésű projekthez kapcsolódó munkálatok:
Hortobágy – Halastó területén:
- 14.II. rendszerű vb. aljas vg. Bontása, helyükre 34,5 rendszerű (C) vágány építése 3.600 vfm 3 csoport kitérő átépítésével. Új 1.184 vfm 34,5 rendszerű (C) vágány építése 2 csoport kitérővel, utasperon kialakításával a vágányok kiszabályozásával.
- Meglévő kisvasúti állomás épületében akadálymentes WC építése.
- 1 db 9,0 m járószint-magasságú faszerkezetű megfigyelő magasles.
- Információs tér – kiállító tér: 116,31 m2.
- Vadles építése: 1 db 17,49 m2 területű, 5,0 m járószint-magasságú.
- Vadles építése: 1 db 17,49 m2 területű, 5,10 m járószint-magasságú.
- 1 db vadles elbontása.
- Vaddisznó kifutó kialakítása: Külső és belső karámok, kapuk építése, menekülő domb építése 4 db egyenként 200 m2 területen, pihenő-ól építése: 2 db (15m2/db), szénarácsos őzetető 2 db, vaddisznó pihenő – etetőól: 2 db (15,45m2/db), betekintő és pallóút+stég: 139,34m2.
- Kondás tó: 430 fm hosszú 2,00 széles pallóút építése, 3 db 5,0 m járószint-magasságú madárbetekintő építése, madáretető kikötő - stég 24,05m2 területen, mesterséges etetősziget építése 1 ha területen 1 m –es kiállással, kikötőstég és rámpa 115,5 m2 területen.
- Kisvasúti megálló épület nettó 61,43 m2 területen.
- Bivalyos tó területén: pallóút és betekintő stég: 153,08 m2.
- Gyalogoshíd 14 m fesztávolságú építése 2 db.
- Gyalogos fahíd elbontása 1 db.
- stég bontása 1 db
- betekintő bontása 1 db.
- Fészkelő fal építése 10 m hosszú és 1,40 m szélességben +2 db mobil fészkelő.
- tereprendezés 5 ha területen átlag 30 cm vastagságban, 1 ha-os bivalyfürösztő létesítése 2 db műtárggyal.
- „A” típusú 6x3 m-es hirdetőtábla gyártása és kihelyezése.

 

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45212314-0

 

 

Kiegészítő tárgy(ak)

45262800-9

 

 

 

45262690-4

 

 

 

45110000-1

 

 

 

45234116-2

 

 

 

45213321-9

 

 

 

45221113-7

 

 

 

45221100-3

 

 

 

45233226-9

 

 

 

45233228-3

 

 

 

45422000-1

 

 

 

45246510-1

 

 

 

45240000-1

 

 

 

45241000-8

 

 

 

45112700-2

 

 

 

II.2) A szerződés(ek) értéke

 

 

 

 

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték 1.000.000.000 Pénznem HUF

[x]

[ ]

,

III.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Egyszerűsített eljárás

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

[ ]

[ ]

[ ]

IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén

 

Nyílt

Meghívásos

Egyszerűsített eljárás

[ ]

[ ]

[ ]

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ]

[ ]

 

IV. 1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás

[x]

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

[ ]

Előminősítési hirdetmény

[ ]

IV.2) bírálati szempontok

 

 

 

 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [x] a következő részszempontok alapján

 

Részszempont

Súlyszám

1.

Ajánlati ár

75

2.

Fizetési határidő

12

3.

Megajánlott napi kötbér

5

4.

Jótállási biztosíték összege

4

5.

Jótállási időtartam hossza

4

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

 

IV.3) Adminisztratív információk

 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás [x] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 5674/2009.

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

 

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által az Észak-Alföldi Operatív Program keretében támogatásra benyújtott projektekben szereplő építési-felújítási munkálatok kivitelezésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1) A szerződéskötés dátuma: 2009/07/15 (év/hó/nap)

V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
ÉPKERSERVICE Zrt.

Postai cím:
Veres Péter u. 95.

Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4033

Ország:
Magyarország

E-mail:

Telefon:
52/461-620

Internetcím (URL):

Fax:
52/461-620

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték 1.095.000.000 Pénznem HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 1.000.000.000 Pénznem HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem

 

[x]

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

,

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát

V.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [ ]

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [x]

V.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [ ] nem [x]

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk

 

VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

„A történelem országútján” Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül (ÉAOP-2.1.1/C-2008-0009); „Puszta szafari”, a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése (ÉAOP- 2.1.1/B-2009-0011); „Daruvonulás Hortobágyon” a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása (ÉAOP-2.1.1/B-2008-0025)

VI.2) T ovábbi információk (adott esetben)

VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

2009. 07. 06. 11:00 óra

VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

Kisvállalkozás.

VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

ÉPKERSERVICE Zrt. (4033 Debrecen, Veres Péter u. 95., Magyarország)

VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)

VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)

VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/13 (év/hó/nap)