FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

A Hortobágyi Kézművesudvar a Hídivásáron

Ismét itt a híres hortobágyi Hídivásár ideje. A Hortobágyi Nemzeti Parkban működő Kézművesudvar  mestere is felkészültek a vásárra, a vendégek fogadására, bár kicst másképp, mint a vásár többi részén. A mesterek feladatuknak tartják elődeink által, az évszázadok során a tárgyakba menekített tiszta formákat és értékeket méltó formában tovább éltetni. A hortobágyi Kézművesudvar, hazánk legnagyobb aktív kézművesudvaraként épp erre vállakozik, a hétköznapokban is, de kiváltképp a Hídivásár idején. A tíz meglévő melletti négy új állandó műhelyben a kalaposmester, a viseletvarró, az üvegműves és a kovács kap helyet. Augusztus 20-ra 25 sátorban 45 kézműves szakma képviselői fogják gazdagítani a programot portékáikkal és bemutatóikkal, az állandó mestereinkekn kívül megjelenik a fegyverkovács, a mézeskalácsosok (Radics László, Gödény Judit), a kosárfonó, papírmerítő, pipakészítő, késes, tűzzománckészítő és a rézműves is. PÁR LÉPÉS A VÁSÁRTÉRTŐL A KÉZMŰVESUDVAR - TISZTÁN NÉPMŰVÉSZET - ÉRDEMES BETÉRNI!

Kézművesudvar Hortobágyon


Nyitvatartás: Belépés ingyenes.
Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as út mentén, a Nagycsárda szomszédságában.

 

 

  

 

 

A Körszín előtt az idén nem lesz kirakodás, míg a Pásztormúzeum előtt "szekérállás" lesz, azaz a Hortobágyi Természetvédelmi Kht szekérgyűjteményét szakavatott vezetéssel, ingyenesen lehet megtekinteni!

A Hídivásár szervezője Hortobágy község önkormányzata (vásári program). A vásári program Hivatalos megnevezése szerint kirakodó és népművészeti vásár. Persze a Hídivásár sem vonhatta ki magát az elmúlt évtizedek fogyasztó ízlésének változása alól. A vásártér arculata megváltozott, de népszerűsége töretlen. Eljönnek a népek, közelről, s távolabbról is, hogy hátha valami különlegesre bukkannak, vagy éppen valami hétköznapokban szükséges holmit vegyenek. Hiszen itt még alkudni is lehet!

Pusztán hangulatkelétés kedvéért álljon itt Szép Ernő írásának részlete 1930-ból, amely szemléletes képpel tudósít az egykori „hídi vásárról”:

„Megyek az egészt vásárt átnézni, ami a korláton kívül épült. Szekértábor közepett. Ókori.
Az első, legkülső árusorban cukorkássátrak sorba.
Második sorban: cserépedények. (A műipartól megijedt a népipar: most csupa gyáva pasztelszínekkel mázolják a tálakat, csecses korsókat, tányérokat, szilkéket, ibrikeket.) Itt árulják a szitát meg a kefefélét is.
Harmadik sor: ágseprű, cirokseprű, égész fonott ágkerítések, favillák, kapa-kaszanyelek, gereblyék stb. Kerekek, lőcsök, szekérrudak. Targoncák, tehénfejőszékek.
Negyedik sor: patkó zabola, vaslábak (főzéshez), borjúörv, béklyó, kalapácsfejek, zabola, kapuvasak, kútostorra való vas, baltafejek; patkók embernek lónak; szegek, pántok s minden nyersebb vasapróság, amit vaskovácsok produkálnak.
Ötödik sor: ivócsobolyó, veder, dézsa. Ökör nyakába való járom. Meg tézsla. Favila. Székek, ágyak, asztalok, bölcsők. Létra.
Hatodik sor. Zengő világ. Kolompok, némelyik mint egy pápista harang. Csengők, lónak csikónak. Zörgők kos nyakába, kis csikó nyakába. Hortobágyi lovak nyakába. Fokosok, magos nyelükkel, csomóba. (4-8 pengő egy szép rézfokos.) Ugyanezen sorban fésűs, késes és egypár bazáros.
(Ez az összes sor mind keservesen panaszkodik az ember kérdésére: egy krajcárt nem lehet a mai vásárokon árulni. A fuvarköltség nem jön be!)
Hetedik sor: túró, tejfel. Meg gyümölcs: cseresznye, pöszméte. (Másfelé egész sorok árulnak gyümölcsöt.)
Nyolcadik sor: rőfösök.
Kilencedik sor: kötelesek, roppant érdekes portékával. (Rég nem érzett kötélszag, fojt.)
Fagylaltosok, vízárus asszonyok mindenfelé járkálnak, a nagy szenzációval.
Tizedik sor: magyar szűcsök. Guba, suba, ködmön. Gyönyörű portéka; nincs egy lélek, aki venne valamit. Háromszáz pengő egy fejedelmi varrottas irhás suba. A vásáros parasztszűcs fölveszi, hajbókol előre-hátra benne, úgy lengeti a nehéz subát, nézze, tekintetes uram, milyen bősége van ennek a subának. Gyönyörű, virágos szűrök. Száztól kettőszáz pengőig. Ma reggel nyolcóráig nem jött vevő. Szeredások. Kurta varrott, hímes női ködmönök. Világdivatot lehetne verni velök!
Tizenegyedik sor: csizma, cipő, papucs, bocskor. Jóféle friss bőrillat.
Tizenkettedik sor: magyar ruha. Úgynevezett magyar szabók sátrai. Alig van zsinór, pityke. Szegény sorsú, parasztikus munkásöltöny jobbadán. Még két sor magyar ruha, német ruha.
És még egy sor: szíjgyártók. Ez a legszebb.
Most egy sor női ruha. Rékli, szoknya. Nyári kosztümök. Kombinék. (A parasztlányoknak tartják? Igenis, kérem, miért ne?)
Most jön egy széles sor: szekerek. Kasok. Saroglyák. Ülések külön.
És két sor kalapossátor. A szalmakalp úgy látszik, a nép közt is kiment a divatból. Nincs.
Most a korlátnál vagyunk.
Már átal is bújtunk.
Egy pej kancára alkusznak, a gazdaember meg a kupec. Álljunk meg csak.
- Kilencven, mondom, többet nem mondok! (Emeli parolára a kezét a kupec.)
- Száztíz uram, kár a tüdőér!
- Kilencven, oszt mehetünk a rötyögőbe! – Belecsap erővel a gazda markába. (Rötyögő: a sátor, a rezesbandáról.)
- Nem kell, uram, a bor, nem kell már bor, csak az ára kell a lónak! Százöt pengő, vesszek meg, ha kevesebb. (Ő is belecsap a kupec markába. Én ki nem állnám.)
- Ne tegyen már tönkre. Nincs itt haszon, csak egy liter bor lett volna. Csapjon már ide, oszt írjuk a passzust!
Megint paroláznak. Azt hinné messziről az ember, értik egymást. A gazda hadarva szól:
- Kétszer nem beszélek, egyszer beszéltem.
Úgy alkusznak, mint a színészek. Előre készen van minden szó, a tavalyi vásárról, a tavalyelőttiről.

„A csárda oldalánál két hosszú sor autó. Legalább ötven darab. Egynéhány kiváncsi gazdaember ott őgyeleg az autók előtt. Megáll egy villásbajúszú, barna bársonynadrágos gazda egy kocsinál, tapogatja a kocsit, szól valamit a sofőrnek…
Nézzék már: mintha kupec volna, autókupec.
Nem is olyan nevetni való; lehet, a jövendő hídi vásárokra felhajtják csakugyan az autót is (úgyis kimegy már a divatból a ló), a kupecek majd odalépkednek, kinyitják a motort, úgy mint a lónak a száját kinyitották, és azután odavetik az autós gazdának:
- No, hogy adná, földi, azt a kehes gépet?”