FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

KEOP Élőhelyvédelem és helyreállítás HNPI területén

letölthető doc formátum

 

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

A Hortobágyi Nemzeti Park EU-s támogatással valósítja meg a sajátos pusztai tájkép megőrzését

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság három KEOP projekt előkészítési szakaszát kezdi meg: az 1 513 675 000 forint értékű beruházáshoz az Európai Unió és a hazai költségvetés társfinanszírozás keretében a pályázati rendszer 1. fordulójában 87 986 500 forint támogatást nyújtott.

 

Debrecen, 2010. október 26. – A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bejelentette, hogy elkezdi a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése című pályázati konstrukcióban megnyert három projekt előkészítését. Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja előkészítő projekt során a Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, Hortobágy külterületein található egykori légi – bombázó – lőtér használatából fakadó károk megszüntetésének és a terület rehabilitációjának előkészítése kezdődik meg.

Az árokrendszerek felszámolása előkészítő projekt során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a természetes szikes pusztai élőhelyeket feldaraboló, használaton kívüli csatornák, egykori vízkormányzó műtárgyak, rendezetlen depóniák felszámolását, ezáltal a természetes szikes pusztai élőhelyszerkezet és a felszíni vízmozgások helyreállításának előkészítését valósítja meg. Az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén végzendő természetvédelmi fejlesztések előkészítő projektje során az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területegységének komplex tájrehabilitációjához szükséges beavatkozások, illetve az 1991 óta működő Górés tanyai természetvédelmi mentőhely fejlesztésének előkészítése valósul meg.

 

„A KEOP projektek megvalósítása során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál az egyik legalapvetőbb célunk, hogy biztosítsuk a Hortobágyra jellemző változatos élővilág fenntartását, rehabilitációját és a terület hagyományos hasznosítását” – mondta Szilágyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója. „Kiemelt célunk emellett, hogy természetes körülmények között, hiteles formában őrizzük meg és mutassuk be a hagyományos pusztai életformát, a kiveszőfélben lévő ősi magyar állatfajtákat és a Hortobágy kulturális értékeit, történelmi emlékeit, tekintettel ezek kiemelkedő hazai és nemzetközi jelentőségére” – tette hozzá Szilágyi Gábor.

 

 

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja (KEOP-7.3.1.2/09-2009-0015)

A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag, Hortobágy települések külterületein található egykori légi – bombázó – lőtér területe a mai napig magán viseli a több évtizedes katonai tevékenység nyomait. A területen található eredeti szikes pusztát és szikes mocsarakat több ezer bombatölcsér és több mesterségesen épített felszíni célpont csúfítja, a terület teljes lőszer és kármentesítése pedig még nem történt meg. A KEOP projekt megvalósítása során az egykori bombatölcsérek, műtárgyak és a rendezetlen depóniák felszámolása kedvezőbb életfeltételeket teremt a területen fészkelő védett és fokozottan védett madárfajok számára. A terület rehabilitációjához szükséges földmunkák és a lőszermentesítés tervezéséhez a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a hagyományos módon nehezen megvalósítható, rendkívül időigényes geodéziai felmérések helyett nagy pontosságú, korszerű, úgynevezett légi lézerszkenneléses technikát alkalmaz, mert a több ezer véletlenszerűen elhelyezkedő és különböző méretű bombatölcsér felmérése így pontosabban kivitelezhető.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a KEOP keretében 57 139 500 forintot nyert európai uniós támogatással a projekt előkészítési szakaszára, amely 2012. április 30-án zárul, ezt követően – sikeres 2. fordulós pályázat esetén - kezdődhet el a projekt megvalósítási szakasza.

 

 

Az árokrendszerek felszámolása (KEOP-7.3.1.2/09-2009-0016)

A Püspökladány, Nádudvar, Újszentmargita, Folyás, Hortobágy, Tiszafüred, Tetétlen települések külterületein az 1950-es években csatornarendszereket építettek ki, melyek vagy az intenzív gyepgazdálkodást, vagy a rizstermesztést szolgálták. A KEOP projekt keretében a területen található természetes szikes pusztai élőhelyeket feldaraboló, használaton kívüli csatornák, egykori vízkormányzó műtárgyak, rendezetlen depóniák felszámolását valósítják meg, amely elősegíti a természetes élőhelyszerkezet és a felszíni vízmozgások helyreállítását. A rekonstrukció olyan ökológiai változást eredményez, amely biztosítja az érintett területekre jellemző élőhelytípusok, füves puszták, időszakos, illetve állandó vizes élőhelyek – például a kiszáradó szikes kisvizek és a mocsarak – megőrzését és fejlesztését. A rekonstrukciót követően a természetes szikes pusztai életközösség zavartalan fennmaradása érdekében elengedhetetlen, minimális ráfordítást igénylő és hosszútávon fenntartható hagyományos területhasználat – például az extenzív legeltetés - számára is kedvezőbb feltételeket biztosítunk. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a KEOP keretében 17 850 000 forintot nyert európai uniós támogatással a projekt előkészítési szakaszára, amely 2011. április 30-án zárul, ezt követően – sikeres 2. fordulós pályázat esetén - kezdődhet el a projekt megvalósítási szakasza.

 

 

Az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén végzett természetvédelmi fejlesztések (KEOP-7.3.1.2/09-2009-0011)

Az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén 1976-óta zajlanak természetvédelmi rekonstrukciós beruházások, amelyeknek köszönhetően egy, a szikes mocsarakra sokkal inkább jellemző élőhely-mozaik alakult ki. Az Európa szerte egyedülálló tájrehabilitáció utolsó fázisaként a projekt keretében sorra kerülő fejlesztések alkalmával egy nagy természetvédelmi értékkel bíró élőhely együttest alakítanak ki. A KEOP projekt megvalósítása során az I. részcél a Fekete-rét mocsár rekonstrukciója. A területen élő gazdag halállomány fenntartása és biztonságos telelése kulcsfontosságú a területen élő vagy átvonuló védett fajok – például réti sasok, halászsasok, vidrák, valamint 100 páros nagy kócsag állomány - táplálkozása szempontjából. A fejlesztési területen ezért 500 ha védett, Natura 2000 prioritás alatt álló élőhely rekonstrukciója valósul meg. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a Fekete-rét mocsárvilágának oktatási és ökoturisztikai bemutatása céljából egy tanösvényt is kialakít. A Górés tanyától induló tanösvény a nemzeti park által működtetett erdei iskolát látogató csoportok és kutatók számára is egyszerűen megközelíthetővé teszi a mocsár belső részeit. A projekt keretében megvalósul a Górési természetvédelmi mentőhely infrastruktúrájának felújítása és hatékonyabbá tétele is, amely a sérült madarak megfelelő és biztonságos ellátása érdekében szükséges. A KEOP projekt megvalósítása során a II. részcél a kunhalmok és löszgyepek rehabilitációja. Magyarországon minden kunhalom védelem alatt áll, a terület szakértői szerint pedig a Hortobágy területén a kunhalmok sűrűsége világszerte egyedülállóan magas. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ennek megfelelően kiemelt feladataként kezeli, hogy a vagyonkezelésében lévő kunhalmokat eredeti formájukban, lehetőség szerint értékes növényzetükkel, állatvilágukkal és megfelelő tájképi környezetben tartsa fenn és visszatelepítse a területről kipusztulással fenyegetett vagy eltűnt fajokat. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a KEOP keretében 12 997 000 millió forintot nyert európai uniós támogatással a projekt előkészítési szakaszára, amely 2011. november 30-án zárul, ezt követően – sikeres 2. fordulós pályázat esetén - kezdődhet el a projekt megvalósítási szakasza.

 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságáról

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hazánk első és máig legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkjának természetvédelmi kezelő szervezeteként 1973. január 1-én alakult. A HNPI jelenlegi működési területe magába foglalja az Észak-alföldi Régió három megyéjét (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok). A HNPI működési területén ellátja a védett természeti területek és értékek védelmét, kezelését, bemutatását, kutatását és monitorozását. Az Igazgatóság folytatja le a védetté nyilvánítások előkészítő eljárását, természetvédelmi kezelési terveket készít a védett természeti területekre, figyelemmel kíséri az élőhelyek állapotváltozásait, továbbá természetvédelmi őrszolgálatot működtet. A HNPI működési területén végzi a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelését, tehát felelős az azokon előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásáért és lehetőség szerinti fejlesztéséért.

 

Sajtókapcsolat

Dr. Kiss Marianna

projekt koordinátor

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telefon: 06/52-529-920

E-mail cím: kissm@hnp.hu

Web: www.hnp.hu, http://keop.hnp.hu