FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

Számvetés – A 2011-es év felfedezési mérlege a Dél-Nyírségben


A 2011-es évben folytatódott a természetvédelem számára ismeretlen, vagy kevéssé ismert területek felmérése a Dél-Nyírségben. Tájegységünk nagyon gazdag lápokban, ezeket az élőhelyeket kímélte meg leginkább a mezőgazdasági művelés (bár a lecsapolások során súlyos károkat szenvedtek). Új előfordulási adataink jelentős része lápokból, vagy a hozzájuk csatlakozó láprétekről származik. A 2011-es évben a következő új állományait találtuk védett fajoknak:

NÖVÉNYEK

Réti angyalgyökerek Nyírmártonfalvánál


A fokozottan védett réti angyalgyökér (Angelica palustris) egyik legnagyobb növénytani értékünk. Több száz töves állományát találtuk Debrecen és Nyírmártonfalva határán, ezres nagyságrendűt Nyírmártonfalva külterületén, ezres nagyságrendűt Fülöpön, és néhány tíz töveset Nyíracsádon. Évek óta nem találtuk a fajt a Nyírség legdélibb területein (Vámospércstől, Nyírábránytól délre), azonban az idei évben Monostorpályi mellett, egy megkímélt zugban nyolc tőre bukkantunk. Jelenleg ez a legdélebbi ismert előfordulása.

Hóvirág


A védett hóvirágból (Galanthus nivalis)– bár hajdan gyakori lehetett az erdőspusztán – éveken keresztül csak egyetlen tövet ismertünk. A tavalyi évben sikerült rátalálni egy közel 2500 töves állományra a Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000-es területen.

Babérfűz Újléta mellől


Szintén nagy felfedezésnek számít egy jégkori maradványnövény, a babérfűz (Salix pentandra) két példányának felfedezése Újléta mellett. Ezidáig egy természetes előfordulását ismertük Nyírábrány mellől. Az újlétai „állományt” két hím példány alkotja, amelyeknek földre dőlő ágai folyamatosan legyökereznek, újabb és újabb klónokat hozva létre, így egy kisebb és egy nagyobb facsoportot alkot a két növény.

 

Keskenylevelű gyapjúsás Nyírábrány határából


A 2010-es év „sásáldása” után további pontokkal gyarapítottuk előfordulási adatbázisunkat. Nyírábrányban és Fülöpön bugás sás (Carex paniculata) és keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), Nyírmártonfalván, Létavértesen, Álmosdon és Bagamérban északi sás (Carex hartmanii), Nyírmártonfalván gyepes sás (Carex caespitosa), Hencida mellett pedig bánsági sás (Carex buekii) eddig ismeretlen állományait találtuk meg. Talán legérdekesebb az északi sás ilyen mérvű felfutása. Ezt a fajt 2010-ben észleltük először a tájegységben, a Tiszántúlról sem volt egyetlen adata sem. Egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy nem a legritkább védett sásunk.
Fülöp határából került elő a második ismert állománya egy impozáns, sárga virágú, védett fészkesnek, a mocsári csorbókának (Sonchus palustris). A másik, aprócska állománya Álmosd határában van.

Díszes vesepáfrány


Hat védett páfrányfajnak az előfordulásai kerültek nyilvántartásba 2011-ben. Debrecenben tölgyespáfrányt (Gymnocarpium dryopteris), Nyíradonyban széles pajzsikát (Dryopteris dilatata), Nyírmártonfalván kígyónyelvet (Ophioglossum vulgatum), Debrecenben és Penészleken pedig díszes vesepáfrányt (Polystichum setiferum) találtak munkatársaink, tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) és szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) pedig több helyről került elő.
További védett növényfajok, amelyeknek új élőhelyeire bukkantunk: szibériai nőszirom (Iris sibirica), mocsári kocsord (Peucedanum palustre), Steven-boglárka (Ranunculus strigulosus), fehér zászpa (Veratrum album), lápi csalán (Urtica kioviensis), békaliliom (Hottonia palustris), rostostövű sás (Carex appropinquata), buglyos szegfű (Dianthus superbus), csermelyaszat (Cirsium rivulare), kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), hosszúlevelű veronika (Pseudolysimachion longifolium), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), pompás kosbor (Orchis palustris ssp. elegans) és hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata).

ÁLLATOK

 

Magyar tavaszi-fésűsbagoly


Az év állattani felfedezése a fokozottan védett magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) természetvédelmi tájegységünkben való előfordulása volt. Külön érdekessége, hogy előkerülési helyén nem fordul elő az eddig tápnövényének tartott csertölgy és tatárjuhar. Két helyszínen találtuk meg, idén tavasszal tovább folytatjuk a szisztematikus keresését.
A vörös csüngőlepkének (Zygaena laeta) 2008-as adatát ismertük, egészen a tavalyi évig, amikor egy szépen fejlett példányát találtuk a Martinkai-legelőn. Magyarországon kevés helyen fordul elő.


Szürkésvörös földibagoly Debrecen mellől


A szürkésvörös földibagolyt (Xestia sexstrigata) az 1990-es évek elején észlelték először hazánkban, azóta néhány helyről került elő. Kötődik a nedves élőhelyekhez, leginkább a magashegységi tőzeglápokat, nagyobb mocsárvidékekhez. A debreceni határban találtuk.

Keleti lápibagoly


A keleti lápibagoly (Arytrura musculus) nevű fokozottan védett lepke egy új előfordulása vált ismerté Monostorpályiban. A terület már nem is a Nyírséghez tartozik valójában. Ez a legdélibb ismert élőhelye a tájegységünkben.
Érdekes a védett délvidéki poszméh (Bombus argillaceus) térhódítása. A Tiszántúlon csak 1970 előtti előfordulásai voltak ismertek, azonban az utóbbi év(ek)ben több helyről került elő: Konyárról, Hencidáról, Hajdúhadházról és Létavértesről.


Lápi vagy piros szitakötő


A 2011-es év vízviszonyai nagyon kedveztek a szitakötőknek. Igazi meglepetés volt, hogy a védett lápi más néven piros szitakötőt (Leucorrhinia pectoralis) egészen sok víz mellett láttuk repülni. Más védett szitakötőknek – mint pl. a lápi acsa (Anaciaeschna isosceles), réti rabló (Lestes dryas) és sárgafoltos szitakötő (Somatochlora flavomaculata)– is bukkantunk új előfordulási helyeire.
További védett állatfajok, amelyeknek új állományait ismertük meg (a teljesség igénye nélkül): erdei hangyaleső (Myrmeleon formicarius), ugarcsiga (Helix lutescens), pézsmacincér (Aromia moschata), fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda), díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) és elevenszülő gyík (Zootoca vivipara).

Fogasfarkú szöcske