FŐOLDAL PROGRAMAJÁNLÓ TÉRKÉP GALÉRIÁK & JÁTÉK KAPCSOLAT SAJTÓSZOBA WEBKAMERÁK
Haszonbérleti pályázati felhívás
Gazdálkodási terv:
odt (LibreOffice), doc

Pályázati felhívások
Visszavonás
Bontási időpontok
Tájékoztatás
Közlemények
Döntés
12/2012 VM utasítás
Hortobágyi Nemzeti Parki Termék

Védjegy jogosultak
Felhívás
Pályázati anyagok letöltése
Környezeti nevelés

Versenyek óvodásoknak
Versenyek általános iskolásoknak
Versenyek középiskolásoknak
Versenyek családok részére
Előadások
Táborok
Erdei iskola
Kedvezményes osztálykirándulások
Felnőtt képzés
ÖKOTURIZMUS

RENDEZVÉNYNAPTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
LÁTOGATÓKÖZPONT
HORTOBÁGYI VADASPARK
HALASTAVI KISVASÚT
BEMUTATÓ TERÜLETEK
VEZETETT TÚRÁK
NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁSOK
KÉZMŰVESUDVAR
CSILLAGOSÉGBOLT PARK
TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
TOVÁBBI PROGRAMOK
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS
GERINCES CHECKLIST HORTOBÁGY
LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT
VÉDETT TERÜLETEK

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
TÁJVÉDELMI KÖRZETEK
TERMÉSZETVÉD. TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELEM

SZERVEZET ÉS KAPCSOLAT
HNPI FEJLESZTÉSI TERV
FELADATKÖR & JOGI HÁTTÉR
TERM.VÉD. ŐRSZOLGÁLAT
TERMÉSZETMEGŐRZÉS
NATURA 2000
VAGYONKEZELÉS
AGRÁRTÁMOGATÁSOK
TV ZOOLÓGIAI TANSZÉK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Európai uniós projektek
Közérdekű adatok - Üvegzseb
Közbeszerzések
Hortobágyi kisvasút üzletszabályzata
Letölthető dokumentumok
MTÉT/NATURA 2000 területekre vonatkozó kaszálási bejelentő adatlap: odtdoc
kaszálási engedély kérelem ürlap HNPI-tól bérelt területekre: odt, doc

Időjárás állomásainkPARTNEREINK

Szakmai partnerek
Turisztikai partnerek
Támogatóink
Keresés

Válasszon kategóriát !

Turisztika szálláshely
Turisztika bemutatóhely
Turisztika rendezvény
Madarász fajlista

Természetvédelmi Őrszolgálatok világnapja

Magyarországon a Természetvédelmi Őrszolgálat elsősorban a nemzeti park igazgatóságok szervezet rendszerében helyet foglaló, terepi jelenlétet napi szinten ellátó, kormánytisztviselőkből álló szerv. (Az előbb említett, ún. állami természetvédelmi őrök mellett önkormányzatok is alkalmazhatnak természetvédelmi őrt, ám ez jelenleg Magyarországon kevésbé elterjedt, bár nem példa nélküli.) Tevékenysége rendkívül sokrétű, de elsődleges feladata a természeti és védett természeti területek, illetve értékek védelme. Munkatársai feladatukat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján látják el, melyek közül alapvető jelentőségű az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.

Fontos momentum – bár sokan nem tudják -, hogy az állami természetvédelmi őr intézkedésre és fegyverviselésre jogosult hatósági személy, akit a jogszabály különleges jogokkal és kötelességekkel ruház fel, illetve aki számára különleges jogi védelmet biztosít. A természetvédelmi őr feladatait egyenruhában végzi (amennyiben egyéb okok nem indokolják a civil ruha viselését), magát számozott szolgálati jelvénnyel, illetve szolgálati igazolvánnyal igazolja.

Természetvédelmi őr szolgálati igazolványa

 

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata az igazgatóság működési területén a mindennapi területi felügyeletet ellátó egység. Jelenleg az állomány 36 főből áll. A munkavégzés alapját a védett természeti területek szerinti terület megosztás jelenti, melynek megfelelően az őrök 6 természetvédelmi tájegységben látnak el feladatot.

A 6 tájegységből 2 esik a Hortobágyi Nemzeti Park területére, míg a másik 4 tájegység egy-egy tájvédelmi körzet köré csoportosul.

Az Őrszolgálat az alábbi megosztásban dolgozik.

Hortobágy Természetvédelmi Tájegység; 8 fő

Nagykunság Természetvédelmi Tájegység; 4 fő

Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység; 4 fő

Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység; 5 fő

Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi Tájegység; 6 fő

Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység; 8 fő.

 

A Természetvédelmi Őrszolgálaton belül hierarchikus sorrendben a következő beosztások vannak: őrszolgálatvezető, őrszolgálatvezető-helyettes, tájegységvezető, területfelügyelő, őrkerület-vezető és területőr – bár ez utóbbi beosztás a HNPI szervezetében pillanatnyilag nincs jelen. A természetvédelmi őr „hovatartozásáról”, azaz, hogy melyik nemzeti park igazgatóság alkalmazásában áll, az állományjelző, míg beosztásáról a rangjelzés ad információt. Mindkettő az egyenruha mellén található, két oldalt.

 A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának feladatköre rendkívül szerteágazó, de az alábbiakban összegezzük a legfontosabb tevékenységeket:

-         természetvédelmi hatósági őrzés (a természeti, illetve védett természeti területek és értékek, továbbá a kulturális örökség védelme)

-         természetvédelmi szabálysértések esetén a hatósági jogkör területi gyakorlása (helyszíni bírságolás és szabálysértési feljelentés)

Szabálysértési feljelentés kiszabása jogosulatlan horgászatért, védett területen

-         a működési területen a természetvédelmi kezelés megvalósítása

-         élőhely fejlesztés és fajvédelmi programokban való aktív részvétel

-         vagyonkezelési feladatok ellátása, mint a HNPI vagyongazdálkodási feladatainak területi munkáját megvalósító egységek egyike (pl: kaszált gyepterületek kiterjedésének felmérése, stb.)

-         biotikai adatok gyűjtése


Túzokfészek ellenőrzés a Biharban

-         együttműködés más hatóságokkal, illetve egyéb szervezetekkel, valamint a természetvédelmi hatósági munka információkkal történő megalapozása

-         ellenőrzési feladatok ellátása agrár-környezetgazdálkodási programok esetében társszervezetekkel

-         oktatásban, társadalmi tudatformálásban való aktív részvétel

Környezeti nevelés Cserepesen

-         havária események során segítségnyújtás egyéb szervezeteknek (pl.: árvízvédelem)

-    veszélybe került madarak mentése

Fehér gólya mentése Hortobágyon

 

 Összességében elmondható, hogy a HNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának – mely létszámát tekintve a legnépesebb osztály az igazgatóságon belül – munkája nagyon sokszínű, amely tevékenység az igazgatósághoz delegált – egyre növekvő számú - feladat elvégzése szempontjából nélkülözhetetlen.